Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Artiklar om pandemikonferens stämplades av Facebook

I Världen idags rapportering från konferensen om pandemihanteringen fick både arrangörer och myndigheter komma till tals med olika perspektiv. Trots det beläggs dessa artiklar på Facebook med en text som hänvisar till ”pålitlig information” om vaccin mot covid-19.

Samtidigt ifrågasätts nu den journalistiska praxisen att låta båda sidor komma till tals i Kanada.

Nyheter · Publicerad 07:00, 8 feb 2023

I tisdagens tidning berättade Världen idag om den stora konferens som anordnades av Läkar­uppropet i Stockholm nyligen. Under konferensen, som samlade läkare och forskare från en lång rad länder, lyftes olika kritiska perspektiv om pandemihanteringen och massvaccinationen fram.

Världen idags rapportering från konferensen innehåller kommentarer från både arrangörer och myndigheter som har olika perspektiv. Både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket får komma till tals.

Trots det dyker det ibland upp texter i dessa artiklar på Facebook, som hänvisar till ”pålitlig och uppdaterad information” om vaccinen mot covid-19 på WHO:s hemsida eller att vaccinerna ”genomgår många säkerhets- och effektivitetstester och övervakas sedan noga”. Världen idag har sökt Facebook i ärendet men ännu inte fått något svar.

Det är inte första gången som Världen idags artiklar om pandemin eller covid-vaccinen får en varningsflaggning på Facebook. Någon artikel har även blockerats helt av Facebook. Det gällde en artikel om att dödliga coronavirus har framställts på laboratorium i Wuhan under tio års tid, något som senare togs upp i flera stora medier, däribland Svenska Dagbladet.

”Inlägget bryter mot våra communityregler om felaktig information som kan orsaka fysisk skada”, var meddelandet från Facebook.

Världen idag motsatte sig beslutet och meddelade Facebook, men fick aldrig något svar.

Och det är inte de enda fallen där det antyds att artiklar som har flera olika perspektiv är desinformation.

Council of Canadian Academies (Kanadensiska akademiernas råd) hävdar i en ny rapport att den journalistiska principen att spegla flera perspektiv i omstridda frågor bidrar till desinformation.

Rådet, som delvis finansieras av den kanadensiska regeringen, skriver att en del ”journalistiska normer bidrar till vilseledande information, såsom tendensen att presentera båda sidorna i en debatt som likvärdiga”.

Detta leder enligt dem till en ”falsk balans mellan perspektiv, även i fall där vetenskapen är samstämmig”. Effekterna av denna balans har ”observerats i den offentliga debatten om klimatvetenskap, genetiskt modifierade organismer och kärnkraft”, skriver rådet vidare.

När människor får ta del av expertkommentarer från två sidor i en fråga upplever de ”lägre nivåer av samsyn” även om kommentarerna åtföljs av data som visar att fler experter stödjer den ena sidan, anser rådet. Att visa båda sidorna kan enligt dem leda till att ”dåliga aktörer” manipulerar medier genom att använda journalistiska normer till att förstora extremistiska budskap.

Enligt en studie från Oxford University är förtroendet för traditionella medier lägre än någonsin i Kanada. Lifesite News tar covidpandemin som ett exempel på avsaknaden av olika journalistiska perspektiv.

Under pandemin rapporterade traditionella medier oftast i linje med den officiella politiken angående nedstängningar och vaccintvång för att stoppa spridningen av covid-19. Det var få medier som tog upp andra perspektiv i dessa frågor i Kanada, konstaterar sajten.

Världen idags rapportering från konferensen innehåller kommentarer från både arrangörer och myndigheter som har olika perspektiv.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10