Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Stark kritik mot pandemi-hantering vid stort Stockholmsmöte

Vaccinskador, propaganda och tystnadskultur. Det var några av de ämnen som diskuterades under Läkaruppropets konferens om pandemihanteringen.

– Vi vill uppnå en ökad medvetenhet kring de här frågorna, säger docenten Sture Blomberg som talade vid konferensen.

Men Läkemedelsverket säger till Världen idag att det stora antalet misstänkta biverkningar av vaccinet var förväntat.

Nyheter · Publicerad 15:00, 31 jan 2023

Över tusen personer samlades i Stockholm Waterfront Congress Center när svenska nätverket Läkaruppropet höll sin internationella vetenskapskonferens om pandemihanteringens följder, ”Pandemic strategies – lessons and consequeces”.

Syftet var inte att förneka alla de skador i fråga om sjukdom och död som covid-19 de facto har orsakat. I stället ville man lyfta perspektiv och presentera fakta som enligt nätverkets inbjudan ”tidigare inte kommit svenska folket till del via medier eller det offentliga samtalet”.

Bland talarna fanns svenska, brittiska, tyska, amerikanska, schweiziska och franska läkare och forskare som alla har en mer kritisk syn på pandemihanteringen och massvaccineringen mot covid-19 än den som vanligtvis presenteras.

Publiken var engagerad och alla talare möttes av stående ovationer efter sina anföranden.

Lungläkaren Hans Zingmark uppgav under konferensen att han ser biverkningar av vaccinen ”i stort sett varje dag”, men att en tystnadskultur gör att det inte talas om det bland sjukvårdspersonalen.

Journalisten Per Shapiro talade om tystnaden i medier och menade att de som inte skriver om detta ”lämnar walk over på vår tids kanske största medicinska skandal”. Shapiro är samtidigt kritisk mot innehållet i vissa alternativa medier som tar upp dessa frågor, men som enligt honom även är ”kontaminerade av spam” med ”galna teorier”.

Kritiken var bitvis mycket stark och flera av föredragshållarna talade om censur, propaganda, totalitära tendenser och globalism i samband med pandemin och vaccinen. Många av dem upplever själva att de har blivit ”censurerade” i sociala medier.

På plats på konferensen var även Sjuksköterskeuppropet, ett svenskt nätverk av närmare 600 sjuksköterskor som vill öppna upp för en vetenskaplig diskussion där även ifrågasättande perspektiv får finnas med.

– Vi gräver bland forskningsrapporter och vill vara en alternativ informationskanal. Och vi vill absolut se ett stopp på injiceringarna just nu tills man har fått fram mer fakta på bordet, eftersom det har kommit så många skaderapporter, förklarar sjuksköterskan Camilla Marydotter för Världen idag.

Även hon talar om en ”tystnadskultur” inom sjukvården, att många sjukvårdsanställda inte vågat prata om misstänkta biverkningar av covid-vaccinen och att flera av nätverkets medlemmar blivit uteslutna ur en stor Facebookgrupp när de lyft dessa frågor.

Världen idag intervjuar också Sture Blomberg, docent och pensionerad specialist inom anestesi och intensivvård.

– Vi vill uppnå en ökad medvetenhet kring de här frågorna och samtidigt stimulera, entusiasmera och informera människor som redan har skaffat sig kunskaper om detta, säger han.

– Det är också ganska skönt för oss att träffas och se varandra, fortsätter Blomberg som även är aktiv inom Läkaruppropet.

Bland de frågor som diskuterades under helgen nämner Blomberg vaccinskador och att överdödlighet som inte har med covid-19-infektion att göra har ökat kraftigt i flera länder, däribland Storbritannien, något som bland annat Svenska Dagbladet uppmärksammat.

– Vi vet att många människor verkar helt symptomfria efter vaccinationen, medan andra råkar väldigt illa ut.

– Det är nästan 20 gånger fler idrottsmän per år som har fått hjärtstopp och dött sedan vaccinen introducerades än tidigare, säger Sture Blomberg och menar att det finns ett samband.

Han nämner också det faktum att många som vaccinerats med flera boosterdoser ändå har smittats och blivit inlagda på sjukhus.

Hur ser du på att de flesta läkare i Sverige ändå rekommenderar vaccinet? Kan så många ha så fel?

– Ja, jag tror att de är dåligt pålästa och det är inget konstigt alls, eftersom den medicinska litteraturen och forskningen är så omfattande, säger Blomberg.

Men enligt Läkemedelsverket finns det inte några belägg för att vacciner ligger bakom hjärtstopp hos unga idrottare eller överdödlighet på något annat sätt.

Charlotta Bergquist, gruppchef på enheten för effekt och säkerhet, svarar i ett mejl till Världen idag att det inte finns någon skillnad i dödlighet mellan vaccinerade och ovaccinerade idrottsmän.

– Däremot har man naturligtvis sett en överdödlighet i samband med pandemin där covidinfektion har angetts som dödsorsak.

Har man studerat alla de unga idrottare som avlidit av hjärtstopp för att se om de var vaccinerade eller ej? Finns det sådana studier?

– När ett läkemedel lanseras följs den av relevanta myndigheter, sjukvården, företaget som äger produkten samt akademiska forskare där man har olika signalspaningsmekanismer för att upptäcka ovanligt antal fall av diverse sjukdomstillstånd.

– Än så länge har inga signaler upptäckts för att idrottare som är vaccinerade dör i högre grad än ovaccinerade idrottare. Man kan aldrig bevisa frånvaron av något, det är omvänd bevisföring, men frånvaron av signal tyder i dessa fall på att ingenting i dagsläget har upptäckts av vare sig myndigheter, vården, företagen eller akademiska forskare med avseende att vaccinerna skulle orsaka dödsfall i unga idrottare, svarar Bergquist.

Läkemedelsverket har hittills fått in över 105 000 rapporter om misstänkta biverkningar av covid-vaccinen, varav över 12 000 allvarliga. Man vet dessutom att det alltid finns en underrrapportering.

Men enligt Charlotta Bergquist är antalet inkomna rapporter förväntat ”mot bakgrund av det stora omvärlds- och mediala fokus som varit både om sjukdomen covid-19 och vaccinerna”.

– Det stora flertalet av dessa rapporter handlar om milda och övergående reaktioner som till exempel smärta på vaccinationsstället och lättare feber under någon dag. Denna typ av reaktioner är kopplade till en förväntad aktivering av immunförsvaret.

– Vaccinerna mot covid-19 bedöms fortsatt vara säkra och ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, fortsätter Bergquist.

Över 12 000 av rapporterna gäller misstänkta allvarliga biverkningar, mer än tio procent av rapporterna. Är det förväntat?

– Ja det är förväntat. En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen exempelvis har lett till sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård. Det finns inget likhetstecken mellan allvarlighetsgrad och sambandsbedömning. Det behöver alltså inte finnas något orsakssamband mellan en misstänkt biverkning och ett läkemedel bara för att en rapport är allvarlig. Det är rapportören själv som bedömer allvarlighetsgraden på sin rapport.

Bergquist säger vidare att Läkemedelverket ibland kan höja upp en icke allvarlig rapport till allvarlig.

– De flesta allvarliga rapporter om misstänkta biverkningar och covidvacciner består av redan kända reaktioner som liknar de kända icke allvarliga biverkningarna, men av mer allvarlig karaktär, som till exempel har inneburit just sjukhusvård eller förlängd sådan.

Världen idag har även varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att höra vad de anser om några av de frågor som togs upp under konferensen.

Myndigheten svarar med att hänvisa till de rekommendationer om covid-19-vaccin, och underlag för dessa, som finns på deras webbplats. Där står det bland annat att ”vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död” men att den har ”en lägre effekt på smittspridningen av de nya virusvarianterna”.

Vi vet att många människor verkar helt symptomfria efter vaccinationen, medan andra råkar väldigt illa ut.

Franska styrkor lämnar Niger

Niger. Frankrike drar tillbaka sina styrkor från Niger. Även ambassadören kallas hem från landet, som... måndag 25/9 22:00

Lång process väntar för att laga avklippta E6:an: ”En pulsåder”

Olycka. Den avklippta E6:an är en ”pulsåder som gått av”, enligt Stenungsunds kommun. Att reparera vägen... måndag 25/9 19:00

Belgisk kvinna kvävdes med kudde under dödshjälp

Belgien. En belgisk kvinna som begärt dödshjälp kvävdes till döds med en kudde när den dödliga dosen... måndag 25/9 16:00