Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Arkeologer fann spår av strid som omnämns i Bibeln

I Gamla testamentet i Bibeln berättas det om hur kung Sanherib med armé utkämpade fler stora slag.

Nu har arkeologer, med hjälp av antika fynd, skaffat sig en bättre bild över hur dessa strider gick till i praktiken, skriver Jerusalem Post.

Nyheter · Publicerad 15:00, 12 nov 2021

En grupp av israeliska samt amerikanska arkeologer har ägnat sig åt studier av hur krig på Gamla testamentets tid kunde utkämpas. Studier av arkeologiska lämningar har, i kombination med analys av Bibeln och andra historiska källor, givit arkeologerna bättre kännedom om den tidens vapen samt taktik under krig.

För cirka 2 700 år sedan erövrade kung Sanherib den judiska staden Lakis, en händelse som skildras i Bibeln. Nu menar arkeologerna att assyrierna, i det kriget, använde sig av en gigantisk ramp som man byggt med hjälp av cirka tre miljoner stenar.

– Vid utgrävningar som ägde rum för cirka 40 år sedan fann man hundratals flintstenar och pilhuvud. Nu har vi även funnit att nästan halva rampen finns bevarad, vilket gör att vi nu bättre förstår hur den byggdes, säger Yosef Garfinkel, professor på Hebrew University of Jerusalem, enligt Jerusalem Post.

Dessa män var sannolikt inte soldater utan krigsfångar som tvingades till att arbeta dygnet runt, menar Garfinkel.

– Jag tror att minst 1 000 män arbetade med projektet, säger han.

Garfinkel säger sig tro att så många som 160 000 stenar per dag förflyttades av en mänsklig kedja, vilket gjorde att detta stora projekt kunde ha tagit så lite tid som 25 dagar. Assyrierna var i behov av massiva stenblock för att kunna ro sitt byggprojekt i hamn.

– Vid sidan av klippan hittade vi ett stenbrott, berättar Yosef Garfinkel, enligt Jerusalem Post.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Grönt ljus för att ge vaccin till mindre barn

Covid-19. EU:s läkemedelsmyndighet EMA gör som väntat tummen upp för vaccin mot covid-19 för barn i åldrarna... söndag 28/11 05:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier