Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Arkeologer fann spår av strid som omnämns i Bibeln

I Gamla testamentet i Bibeln berättas det om hur kung Sanherib med armé utkämpade fler stora slag.

Nu har arkeologer, med hjälp av antika fynd, skaffat sig en bättre bild över hur dessa strider gick till i praktiken, skriver Jerusalem Post.

Nyheter · Publicerad 15:00, 12 nov 2021

En grupp av israeliska samt amerikanska arkeologer har ägnat sig åt studier av hur krig på Gamla testamentets tid kunde utkämpas. Studier av arkeologiska lämningar har, i kombination med analys av Bibeln och andra historiska källor, givit arkeologerna bättre kännedom om den tidens vapen samt taktik under krig.

För cirka 2 700 år sedan erövrade kung Sanherib den judiska staden Lakis, en händelse som skildras i Bibeln. Nu menar arkeologerna att assyrierna, i det kriget, använde sig av en gigantisk ramp som man byggt med hjälp av cirka tre miljoner stenar.

– Vid utgrävningar som ägde rum för cirka 40 år sedan fann man hundratals flintstenar och pilhuvud. Nu har vi även funnit att nästan halva rampen finns bevarad, vilket gör att vi nu bättre förstår hur den byggdes, säger Yosef Garfinkel, professor på Hebrew University of Jerusalem, enligt Jerusalem Post.

Dessa män var sannolikt inte soldater utan krigsfångar som tvingades till att arbeta dygnet runt, menar Garfinkel.

– Jag tror att minst 1 000 män arbetade med projektet, säger han.

Garfinkel säger sig tro att så många som 160 000 stenar per dag förflyttades av en mänsklig kedja, vilket gjorde att detta stora projekt kunde ha tagit så lite tid som 25 dagar. Assyrierna var i behov av massiva stenblock för att kunna ro sitt byggprojekt i hamn.

– Vid sidan av klippan hittade vi ett stenbrott, berättar Yosef Garfinkel, enligt Jerusalem Post.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00