Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Exakt var Jesus växte upp är oklart, men en brittisk arkeolog menar att en ruin under ett kloster är en god kandidat. Bilden är från turistattraktionen Nazareth village där man visar hur Nasaret kan ha sett ut på Jesu tid. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Arkeolog: ”Ruiner i Nasaret kan vara Jesus barndomshem”

Ruiner under ett kloster i Nasaret skulle kunna vara Jesus barndomshem, hävdar en brittisk forskare i arkeologi. Han hänvisar bland annat till att ruinerna kommer från en typ av hus som Josef skulle kunna ha byggt själv.

Det går dock inte att bevisa teorin, påpekar han.

Nyheter · Publicerad 15:00, 9 dec 2020

Enligt Jerusalem Post finns uppgifterna, om resterna av vad som eventuellt skulle kunna vara Jesus hus i Nasaret, i en nyligen publicerad bok med titeln The Sisters of Nazareth Convent: A Roman-period, Byzantine, and Crusader site in central Nazareth.

I över ett årtionde ska bokens författare Ken Dark, som är forskare vid universitetet i brittiska Reading, ha studerat ruiner som finns under de så kallade Nasaretsystrarnas kloster och som är från det första århundradet början.

Platsen ska enligt Dark ha föreslagits vara Jesus barndomshems redan på 1800-talet, för att sedan bli ratad av arkeologer på 1930-talet. Det ska dock inte ha varit för att hitta Jesus hus som Dark inledde sitt arbete på platsen. 

– Jag gjorde i själva verket en studie om stadens historia som ett bysantiskt centrum för pilgrimsfärder. Ingen kunde ha blivit mer förvånad än jag, säger han enligt BBC

Efter att ha undersökt fynd från tidigare utgrävning under klostret, och efter att ha undersökt bevis som åter blivit synliga i samband med ett golvarbete, menar dock Ken Dark att det mycket väl skulle kunna röra sig om ruinerna av Jesus barndomshem, som i sin tur ligger under ruinerna av en kyrkobyggnad från den bysantiska eran.

Enligt professorns uttalande så rör det sig åtminstone troligtvis om den struktur som kristna på 300-talet trodde var Jesus barndomshem, samtidigt som det inte ska finnas några arkeologiska skäl för att det inte skulle kunna vara så. 

Dark ska också ha förklarat att byggnaden ifråga har huggits in i en sluttande klippvägg av någon som var mästare på stenarbete, vilket skulle stämma överens med Bibelns beskrivning av Josef. 

Enligt en annan artikel i Jerusalem Post är Ken Darks teori att kristna under den bysantiska eran konstruerade en grottkyrka i samma sluttning på grund av att de trodde att Jesus hade bott i huset där. Både huset och grottkyrkan ska senare ha införlivats i en stor kyrka med en välvd krypta. 

Professorn betonar dock att det inte går att bevisa huruvida de kristna som utvalde platsen hade rätt eller inte i att det var Jesus barndomshem. Därtill har hans eget huvudsyfte inte heller varit att försöka utreda något sådant.

– Jag åkte inte till Nasaret för att finna Jesus hus utan för att förstå hur det bystantiska pilgrimscentrat där växte fram, säger Ken Dark. 

Jag gjorde i själva verket en studie om stadens historia som ett bysantiskt centrum för pilgrimsfärder. Ingen kunde ha blivit mer förvånad än jag.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier