Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

Ärkebiskopen bjuder in till mångreligiöst möte

Det interreligiösa mötet A Week of Neighbours, initierat av ärkebiskop Antje Jackelén, har fokus på migrationen i Europa. Mötet kritiseras för att bjuda in organisationer med islamistisk koppling, men Svenska kyrkan försvarar samarbetet.

Nyheter · Publicerad 09:00, 10 feb 2022

Ärkebiskop Antje Jackelén bjuder in till det digitala, interreligiösa mötet A Week of Neighbours den 20–24 februari. Programmet, som har fokus på migration och medmänsklighet, innehåller föreläsningar, paneldebatter, workshops och filmvisningar med aktörer från både Sverige och andra länder i Europa. Syftet är att synliggöra arbete som görs för och med människor på flykt.

Mötet har också gemensam lunchbön, som ena dagen sker utifrån judisk tradition, andra dagen kristen tradition och tredje dagen muslimsk tradition.

Ärkebiskopens möte arrangeras av programmet ”Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar”, som drivs av Svenska kyrkan. Sedan starten 2018 har ett europeiskt, interreligiöst nätverk vuxit fram, bestående av människor från olika religiösa samfund och organisationer som är engagerade i flyktingarbete.

Genom programmet vill Svenska kyrkan utöka den interreligiösa dialogen och utarbeta gemensamma strategier för framtida insatser.

Projektet får dock kritik av bland andra skribenten Johan Westerholm, som uppmärksammar närvaron av ”kända radikala organisationer som ingår i Muslimska brödraskapets nätverkskluster”.

Han nämner biståndsorganisationerna Islamic Relief och Muslim Aid samt den brittiska organisationen Muslim Cultural Heritage Center. Den sistnämnda är enligt Westerholm känd för att ha varit IS-bödeln ”Jihadi Johns” hemmamoské.

I ett seminarium under årets konferensvecka medverkar bland andra den tidigare bostads- och IT-ministern Mehmet Kaplan, som tvingades avgå 2006, efter att det avslöjats att han haft samröre med de islamistiska organisationerna Grå vargarna och Milli Görus. Han representerar Muslim Aid Sweden.

Världen idag tar kontakt med Svenska kyrkan för att höra hur de motiverar medverkan av dessa gäster och på vilket sätt evangeliet främjas av att kyrkan ger plats åt företrädare för andra religioner. Svenska kyrkans pressekreterare Martin Larsson hänvisar till kyrkans webbplats, där kritik mot samarbetet med Islamic Relief och studieförbundet Ibn Rushd kommenteras.

Om anklagelserna mot att dessa organisationer har kopplingar till Muslimska brödraskapet skriver Svenska kyrkan att organisationerna själva tillbakavisar detta och framhåller att man är politiskt oberoende.

”Vi är medvetna om att det finns debattörer och forskare som hävdar att det finns kopplingar till Muslimska brödraskapet. Andra forskare har dragit slutsatsen att det inte finns några sådana formella kopplingar. Vår hållning är att så länge dessa organisationer vill samarbeta med oss i sammanhang där vi har tydliga gemensamma målsättningar så välkomnar vi det samarbetet”, skriver kyrkan.

När det gäller antisemitiska uttalanden av ledande personer inom Islamic Relief Worldwide 2014 och 2015 skriver Svenska kyrkan att detta är ”fullständigt oacceptabelt”, men välkomnar att Islamic Relief Worldwide ”agerade snabbt och upplöste hela styrelsen” samt tog initiativ till en oberoende utredning.

Anledningen till att Svenska kyrkan samverkar med organisationer av annan tro besvaras med ett citat av den katolske teologen Hans Küng. Küng menar att ”religionsdialog” krävs för att det ska bli fred mellan nationer.

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00