Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Araber i Jerusalem föredrar israeliskt styre framför palestinskt

I en ny opinionsundersökning bland arabiska invånare i Jerusalem svarade över 90 procent att de föredrar att Israel behåller makten över staden, framför ett överlämnande till den palestinska myndigheten. Resultatet utgör en rejäl kontrast jämfört med en tidigare opinionsundersökning.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 dec 2021

I den nya opinionsundersökningen, som gjordes av den palestinska nyhetsförmedlaren SHFA, fick 1 200 arabiska Jerusalembor, varav inga var israeliska medborgare, frågan om de föredrog att förbli under israeliskt styre eller hellre ville hamna under Palestinska myndighetens styre, rapporterar den judisk-amerikanska tidningen The Algemeiner.

Det visade sig då att hela 1 116 svarande sade att de föredrog att Israel fortsätter att styra Jerusalem, medan endast 84 sade att de föredrog den Palestinska myndigheten.

Av de senare var det dessutom bara fem stycken som var beredda att ge upp sitt israeliska id-kort till förmån för ett id-kort utfärdat av den Palestinska myndigheten, konstaterar den israeliska tidningen Israel Hayom, som också jämför den nya opinionsundersökningens resultat med en tidigare undersökning med annorlunda resultat.

I maj 2020 genomförde Washington­instiutet för Mellanösternstudier en undersökning med hjälp av palestinska opinionsundersökare, där de svarande fick frågan om huruvida de föredrog israeliskt eller palestinskt medborgarskap. I den undersökningen var det bara omkring 15 procent som sade att de föredrog israeliskt medborgarskap framför palestinskt, konstaterar Israel Hayom.

När det gäller just arabiska Jerusaleminvånare förklarar The Algemeiner att de flesta av dessa inte är israeliska medborgare, men att de kan ansöka om medborgarskap om de vill. De som inte är medborgare har i stället ett speciellt id-kort som gör att de kan röra sig fritt inom Israel.

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10