Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Gud har inte en stor plats i många svenskars liv. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt färre svenskar tror på Gud

Andelen svenskar som tror på Gud fortsätter att minska. År 2010 uppgav nästan hälften av de svarande i en undersökning att de trodde på Gud. Det senaste året uppgav drygt en tredjedel att de tror på Gud. Mest har bekännelsen minskat i åldersgruppen 50–64 år.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 okt 2020

I går berättade Världen idag att allt färre svenskar ber till Gud. Statistiken visar även att allt färre svenskar tror på Gud. Resultaten går i år att finna både i SOM-institutets rapport ”Svenska religionstrender” och i Myndigheten för stöd till trossamfunds rapport ”Ett mångreligiöst Sverige i förändring”.

2019, precis som året före, var det 36 procent som svarade ja på frågan ”Tror du på Gud?”. Annars har antalet som svarat ja minskat sedan 2010 då det var 47 procent. För tio år sedan var det alltså nära hälften som uppgav att de trodde på Gud, jämfört med drygt hälften som uppgav att de inte gjorde det. Nu är förhållandet ett helt annat, där de som svarat nej är 64 procent.

Kvinnor har enligt det senaste decenniets SOM-undersökningar hela tiden uppgett att de tror på Gud i högre utsträckning än män, med en skillnad på mellan 11 och 18 procentenheter, och minskningen under tioårsperioden är ungefär lika stor för båda könen.

Sett till ålder stiger andelen öppet gudstroende med åldern. Enligt 2019 års studie uppgav nära dubbelt så många av 65–85-åringarna, 46 procent, att de trodde på Gud, jämfört med 24 procent av 16–29-åringarna. Samtidigt är den yngsta åldersgruppen den grupp där den bekända gudstron har minskat minst, med endast fyra procentenheter sedan 2010.

Mest har den bekända gudstron minskat i åldersgruppen 50–64 år, där den har gått ner från 53 till 38 procent under tioårsperioden, alltså en minskning med 15 procentenheter.

Varje år svarar mellan 10 000 och 20 000 svenskar på SOM-institutets frågor som rör allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor, och från och med 2008 års undersökning är åldersintervallet 16–85 år. Mätningarna genomförs som flera delundersökningar med olika inriktningar, där 2019 års delundersökningar hade ett urval på 3 500 personer vardera.

Anneli Winell, teologie doktor i religionssociologi vid Enskilda högskolan Stockholm, känner igen trenderna.

– I både Sverige och de andra nordiska länderna finns en idé om att religion är något individuellt och privat, och detta tänkande har banat väg för en religiös förändring.

Samtidigt, påpekar hon, finns andra undersökningar som visar att människor skiljer mellan andlighet och religion.

– Att människor säger att de inter tror på Gud eller bekänner sig till en religion betyder inte att de inte är intresserade av eller söker efter andlighet. Skulle du gå ut på stan och intervjua människor, så skulle många säga att de inte tror på Gud, men på något utöver dem själva som de betraktar som heligt.

Att människor säger att de inter tror på Gud eller bekänner sig till en religion betyder inte att de inte är intresserade av eller söker efter andlighet.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

KD-politiker: Gör annandag pingst till helgdag

Motionsfloden. Återinför annandag pingst som helgdag. Det föreslår kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson i en motion... lördag 23/10 22:00

Josefssons attack efter Vilks död: ”Hyckleri”

Yttrandefrihet. Efter konstnären Lars Vilks bortgång har hans livsgärning hyllats av många. Journalisten Janne... lördag 23/10 18:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier