Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 6 aug 2020

En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en andlig fader, en föregångare, ett exempel, och en andlig son, som i sitt hjärta anade att han en dag skulle ta vid och fortsätta, den dagen då hans andlige fader skulle avsluta sitt lopp. Och hur så den där speciella dagen slutligen kom.

”Medan de gick och samtalade, kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisha såg det och ropade: 'Min far, min far! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!'” (2 Kung 2:11).

Jag hör desperationen i Elishas rop. Elia, generationen före honom, kändes omöjlig att ersätta. Och de mirakel som hade skett, den eld som hade brunnit i det förflutna, kanske nu bara skulle förvandlas till ett bleknande, nostalgiskt minne. Till ett museum över en svunnen tid när Gud verkade och rörde sig i landet. 

Men så faller Elishas ögon på något som ligger kvar på marken: Elias mantel. Manteln, som representerade kallelsen, smörjelsen, Guds utkorelse och utrustning för att förlösa Guds kraft och bygga hans rike på jorden. Elias mantel hade inte fallit ner över Elishas axlar. Den hade fallit till marken. Där låg den nu, i väntan på att någon skulle plocka upp den och göra anspråk på den. 

Och Elisha böjer sig sakta ner. 

”Därefter tog han upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel och slog på vattnet och sade: 'Var är Herren, Elias Gud?' Och när Elisha slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor” (2 Kung 2:13–14).

Därför att nästa generation plockade upp den föregående generationens mantel och gjorde anspråk på den, kunde gudsriket expandera, miraklen fördubblas, och nåden nå ut till ännu fler. 

Och en tanke föds inom mig: Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent? Vilka andliga mantlar ligger spridda över Europa, i väntan på att plockas upp och göras anspråk på? Vilket andligt arv har vi att förvalta från gudsmän och gudskvinnor som vandrade med Herren långt innan vår tid, med ett hjärta som brann för evangeliet och för Europas folk? 

Mantlar från europeiska martyrer, reformatorer, gudsmän och gudskvinnor. Mantlar av hängivenhet, av radikal tro på Guds ord, av kompromisslöshet med sanningen, av passionerad kärlek till Gud och människor. Mantlar som är redo att plockas upp igen. 

Vilka andliga genombrott i Europa är redo att förlösas, vilka andliga segrar är redo att vinnas, vilken väckelsens eld är redo att tändas om Guds folk böjer sig ner, plockar upp de fallna mantlarna från vår historia och vågar tro Gud om en dubbel arvslott – ett dubbelt utgjutande av Guds Ande över Europa – i vår tid?

Herre, vi ber dig. Gör oss till det folk som inte nöjer sig med överlevnad, och som inte slösar bort vårt vår tid och kraft med att kritisera varandra. Smält oss samman till en kropp, en skara, en armé vars hjärta brinner för dig och för Europas folk, som du älskar så mycket att du sände dig egen son. 

Vi vill plocka upp Europas fallna mantlar! Vi vill proklamera strömmar i ödemarken och frälsning till de förlorade. Proklamera en ny tid och ett nytt, friskt regn – ett förvandlade, livgivande Andens regn – över Europas torra mark. 

Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på vår kontinent, så att den får liv! Kom, du Ande, och tänd väckelsens eld över hela vår kontinent! Kom, du Ande, över ditt folk med en dubbel arvslott av smörjelse, kärlek, enhet och kraft!  

Kom, helige Ande, över Europa! 

Elias mantel hade inte fallit ner över Elishas axlar. Den hade fallit till marken. Där låg den nu, i väntan på att någon skulle plocka upp den och göra anspråk på den.

Jesus kallar alla lärjungar att förneka sig själva

Gästledare Lagom till Pingst FFS rådslag i maj 2023 utkom forskningsrapporten ”Pingströrelsens ecklesiologi i... fredag 9/6 00:10