Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

John Derneborg pastor Pingstkyrkan Värnesborg

Våra församlingar synliggör Guds rike genom helande, befrielse och kraftgärningar.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 5 nov 2020

För ett antal år sedan pågick samtal om vad fokus skulle vara för det då nybildade Pingst – fria församlingar i samverkan. I ett samtalsforum i Uppsala var det någon som uttryckte att, ”Lika viktigt som det är att en bensinmack säljer bensin, måste det vara att hjälpa och stötta de lokala församlingarna”. Visst kan man sälja exempelvis korv och annat på en mack, men om det inte finns bensin är det inte en mack.

Samfundets huvuduppdrag blir då att hjälpa de lokala församlingarna att lyckas, vilket jag tycker varje ledning hittills varit överlåten till. Men vad är det församlingarna ska få hjälp att gestalta? Mycket bra görs i församlingslivet, men vad är det en pingstförsamling inte kan välja bort?

Johannes döparen satt fängslad och fick genom sändebud ett intressant svar av Jesus på sina frågor: ”Han svarade dem: 'Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig'” (Luk 7:22–23).

Författarna i de fyra evangelierna är eniga i sin skildring av Jesus som någon som utförde en mängd tecken och under. Kristna i dag har olika åsikter om detta. De med liberal bibeltolkning försöker förklara att de övernaturliga inslagen aldrig hände, utan är myter påkomna av den första församlingen för att beskriva hur underbar Jesus var. Jag kan respektera deras ambition att vilja skapa förståelse för skriften på ett intellektuellt trovärdigt sätt, men jag ifrågasätter starkt att de tillskriver de tidiga kristna oärlighet. 

Konservativa och evangelikala kristna tror att det som är beskrivet i Bibeln hände, men vissa grupper tror att det som skedde var för att bekräfta Jesu gudom, och sedan för att bekräfta auktoriteten hos apostlarna som skulle ge oss Guds ord. När Nya testamentet var givet behövdes inte längre dessa under och tecken. De tror att under kan ske, men detta är inget vi ska förvänta oss. 

Pingstvänner/karismatiker/tredje vågens kristna tror att tecken och under är en integrerad del av det kristna livet och evangeliet. Vi tror att Jesu gudom blev bekräftad genom de övernaturliga inslagen – men det stannade inte där! Jesus gjorde mer än att predika om ett framtida rike som skulle upprättas efter hans återkomst. Han gjorde inget mindre än att föra sin Faders rike in i världen där och då. ”Tiden är inne (nu) och Guds rike är nära (nu)!”

Herrens bön gör detta tydligt: Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen.

Johannes döparen var i kris där han satt i fängelset. Hade han misslyckats i sin profetiska kallelse? Jesus skulle kunnat svara, ”Självklart är jag Guds smorde! Säg till Johannes att omvända sig från sina tvivel!” I stället sade han:  ”Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig.”

Sändebuden kunde gå till Johannes och säga: ”Det är okej, Johannes! Vi har sett hur Kungen kom med sitt rike inför våra ögon! Du kan vara säker på att du pekade ut den sanne Messias!”

Det finns andra frågor som också är viktiga, men detta är kristallklart, oavsett vilket samfund vi tillhör. Våra församlingar synliggör Guds rike genom helande, befrielse och kraftgärningar. Liksom macken säljer bensin förväntas vi att i kärlek och med medlidande demonstrera det övernaturliga.

Liksom macken säljer bensin förväntas vi att i kärlek och med medlidande demonstrera det övernaturliga.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00