Den vises hjärta gör hans mun klok och främjar lärdom på hans läppar.
Ordspråksboken 16:23

Världen idag

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika · Publicerad 00:10, 22 sep 2022

Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas om och ska sättas tillbaka igen, är alltid känsliga men har samtidigt stora möjligheter med sig.

Rakt igenom Gamla testamentet ser vi hur just växlingar mellan olika regenter innebar övergång från avfall till gudsfruktan, eller tvärtom. Nya testamentets bild av relationen mellan gudsfolket och den världsliga makten är mindre direkt – gudsrikets tillväxt är inte beroende av vem som styr politiskt – men kopplingen dem emellan är ändå enormt viktig.

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning” (1 Tim 2:1–2).

Mycket mer än vad vi ofta anar, kommer samhällets utgång och utfall att påverkas av Guds församlings böner eller brist på böner. Av dess position eller brist på position. Dess stabilitet eller brist på stabilitet. Dess enhet eller brist på enhet. Att församlingen kallas ”sanningens pelare och grundval” (1 Tim 3:15) är inte en fjäder i hatten utan tvärtom något som förpliktigar.

Så vad är extra viktigt för kristenheten i politiskt känsliga tider som dessa?

1. Glöm inte att be.

”Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand, han leder dem vart han vill” (Ords 21:1). Oavsett om du jublar eller är besviken över valresultatet, nu är det tid att be att Gud ska leda processerna som han vill. Att rätt person ska få rätt position, att förändringar och omstruktureringar som görs ska leda till stärkt rättfärdighet och ökade möjligheter för gudsriket, och att de ledandes tankar, samtal och beslut ska ledas som vattenbäckar av Herrens hand, helt oavsett om de tror på den eller ej.

Bön, inte politiskt åsiktshävdande, kommer alltid att vara församlingens starkaste och viktigaste arbetsredskap.

2. Offra inte enheten och friden.

De senaste månadernas politiska samtal har varit hetsigare och smutsigare än på länge, och av allt att döma verkar polarisering och skyttegravskrig komma att fortsätta även framåt.

Även om vi kristna inte är av den här världen så lever vi i allra högsta grad i den, och måste vara medvetna om att vi alltid riskerar att påverkas av vilka tendenser som än råder i samhället för tillfället. Nu när jag tillbringar mer tid i USA än tidigare så blir det tydligt vilken skada församlingen där har tillfogats genom spänningar kring pandemin och vaccin, mellan demokrater och republikaner, mellan olika etniska grupper och olika politiska knäckfrågor.

Även Sverige har tagit skada och på många håll ligger enhet och inbördes frid redan på ett minuskonto. Vi har inte råd att smittas av ett infekterat politiskt klimat och tillåta ytterligare sprickor att bildas. Nu är det i stället tid att fylla igen skyttegravar och påminna oss om att vi tillhör ett Rike som inte står och faller med politiska partier eller ståndpunkter. Ett evigt kärleksrike som behöver stå enat för att världen ska tro.

3. Lita på Gud.

Till sist, glöm aldrig att Gud aldrig har varit beroende av politiska partier eller begränsad av politiska beslut!

Ja, vi ska be, och ja, de nuvarande politiska processerna är viktiga. Men den Gud vi tror på, och det gudsrike vi är en del av, har alltid marscherat fram i vilka samhällsklimat som helst, så länge gudsfolket har sökt honom först.

Vårt hopp står inte till politiska partier eller företrädare. Vårt hopp står till Jesus!

Vi har inte råd att smittas av ett infekterat politiskt klimat och tillåta ytterligare sprickor att bildas.

Yttre motstånd har aldrig lyckats besegra Kyrkan

Ledare När trycket ökar för den kristna kyrkan i vårt land kan det vara klokt att blicka tillbaka i... fredag 3/2 00:10

Regeringen vill göra det förbjudet att delta i terrorgrupp

Politik. Regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att kriminalisera deltagande i terrororganisation. –... fredag 3/2 13:00

SAU:s nye ledare vill ”möblera för gudsmöten”

Församling. Från pastor till generalsekreterare för Svenska alliansmisionens ungdom (SAU). Den 1 mars... fredag 3/2 12:02

Att hålla ihop C blir Demiroks svåra nöt

Ledare Efter att Muharrem Demirok under torsdagen valdes till ny Centerledare, efter Annie Lööfs drygt... fredag 3/2 00:00