Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Hur evangeliserar man utan evangelister?

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 2 sep 2021

I mitten av 90-talet upplevde vi en delning i den församling där jag då var föreståndare. Det var naturligtvis smärtsamt för alla parter och jag önskar att vi hade kunnat hitta en gemensam väg i stället. De som valde att lämna vår församling och starta en ny var bland annat de utpräglade evangelisterna i församlingen.

En av de frågor som jag då kom att brottas med var: Hur evangeliserar man utan evangelister? Det är ju en fråga som inte bara kan uppstå i samband med en delning, utan något som många församlingar säkert kan känna igen sig i.

Primärt är det herde- och lärargåvan som utvecklas på våra teologiska utbildningar, medan till exempel evangelistgåvan inte riktigt stimuleras och utvecklas. Det gör att vi ofta får ett internt fokus, där vi prioriterar omsorgen och den interna uppbyggelsen i våra församlingar. Men tyvärr har vi ofta ett alltför svagt utåtriktat fokus.

Så hur evangeliserar vi utan de tydliga evangelisterna? När jag den gången brottades med frågan kom jag för första gången i kontakt med Alpha. Min känsla var att det verkade vara ett användbart material, och vi valde därför att köra en liten Alphakurs som ett pilotprojekt i vårt hem.

Om jag inte minns fel hade vi fyra deltagare, och till vår stora glädje var det i alla fall en som tog emot Jesus under kursen. Det var en kvinna som studerade till lärare. Jag glömmer inte vad hon sade när hon hade bestämt sig för att bli en kristen: ”Jag skulle vilja sätta upp skyltar i hela staden där det skulle stå: ’Det är inte som du tror!’”

Hon upplevde att hon hade haft förutfattade meningar som tidigare hade hindrat henne från att bli en kristen. Alpha fick henne att förstå vad den kristna tron verkligen handlade om.

Alltsedan dess har jag varit såld på Alpha, och de flesta år sedan dess har jag lett två kurser. Personligen har jag upplevt att det har varit det bästa verktyget för evangelisation. Det har faktiskt hunnit bli ganska många som har hittat hem till Gud med hjälp av Alpha. På en av alla dessa kurser tog till exempel en av min frus arbetskamrater emot Jesus.

Ja, Alpha är ett fantastiskt verktyg för evangelisation. Det hjälper oss som kanske inte primärt uppfattar oss som evangelister att förmedla evangeliet till människor i en form som tycks vara mycket lämpad för vår tid. Under pandemin har jag insett att det även fungerar i digital form.  

De senaste två åren har jag också haft förmånen att få sitta med i Alpha Sveriges styrelse. Det har varit fantastiskt att få ta del av berättelserna om hur väl konceptet fungerar i olika länder och i olika kyrkosamfund.

Nu när vi börjar en ny termin skulle jag vilja uppmuntra så många församlingar som möjligt att försöka starta upp en ny Alphakurs. Och om inte det är nog, så finns det också en alldeles lysande bönekurs och en helt nyuppdaterad äktenskapskurs att ta del av från Alpha Sverige. Att dessa verktyg finns tillgängliga helt gratis för våra församlingar är nästan för bra för att vara sant.

Vi behöver definitivt fler evangelister i Sverige. Men visst är det uppmuntrande att det också går att evangelisera utan evangelister?!

[Alpha] hjälper oss som kanske inte primärt uppfattar oss som evangelister att förmedla evangeliet till människor i en form som tycks vara mycket lämpad för vår tid.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00