Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Församlingen har en kallelse att genomsyra samhället på alla nivåer.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 13 aug 2020

Det verkar som om det finns ett uppror i oss människor mot ordningar, vare sig det är i familjen, på arbetsplatsen, i samhället eller i församlingen. Ordningar är satta där för vårt beskydd. Anarki innebär att vi raserar dessa utan att ersätta dem med något annat, vilket blir till stor skada. Gudomliga principer gäller vare sig vi tror på dem eller inte. 

Ta till exempel en familj med bekännelse till bibeltro, men där föräldrarna trots det är hårda i orden och samtidigt släpphänta så barnen får göra lite som de vill. Efter att barnen kommit upp i övre tonåren ser man dem kanske inte mer. 

Ur en annan familj, som kanske inte läst så mycket ur Bibeln men som ändå visar mycket kärlek till barnen och också har en tydlig auktoritet, växer det upp mogna unga vuxna. Den andra familjen i exemplet följer ordningar och principer från Skriften, som verkar gälla oavsett om de vet varifrån de kommer eller inte. 

Denna jämförelse blir ett starkt argument för församlingen att både predika Ordet och vara en plantskola som präglas av gudomliga principer.

Jag är medveten om att det har skrivits böcker av respekterade teologer som menar att församlingen finns till för att betjäna världen med en Kristuslik kärlek, men att denna  står i direkt motsats till politisk makt. Kristna bör utifrån detta synsätt endast betjäna omvärlden med en självuppoffrande kärlek utifrån Guds rike, inte vara en del av den överhet som inte bär ”svärdet utan orsak” (Rom 13:4). Bön är då det enda tillåtna medlet till förändring.

Följden av denna konstruerade separation mellan Guds rike och samhälle blir att kristna inte ska engagera sig i politik, militär eller polis, då man inte ska utöva tvingande makt över andra. Men är en sådan separation verkligen kärlek i praktiken?

Sanningen är att en kristen, i en anda av kärlek, till exempel ska rapportera barnmisshandel till polisen, för att man älskar både Guds rättvisa och sin nästa. Ingreppet från ”auktoriteten” i samhället kan här leda till att ”din nästa” slutar upp med sitt beteende och således stoppar en ond utveckling. Det blir ett beskydd.

Samtidigt som ett land präglat av kristna principer vill använda ett så begränsat våld som möjligt, så är våld det mest kärleksfulla att använda i vissa situationer. 

Så, ska vi uppmuntra församlingsmedlemmar att engagera sig politiskt? Innebär inte politiken ett för smutsigt spel för människor med kristen tro? 

Jag tror för det första inte att det är värre inom politiken än på många andra arbetsplatser. Och för det andra är min övertygelse att det behövs personer med integritet inom politiken – även kristna, som kliver in där makten finns och tar vara på möjligheten att vara en röst för dem som inte har en röst (Ords 31:8), att vara en hjälp för dem med behov (Ef 4:28).

Om inte en person med bibliska principer är i ledarposition, så kommer garanterat någon annan att vara det – och ledare kan göra all skillnad i världen! 

Låt oss be för och stötta dem som står i politiska ansvarspositioner, samt uppmuntra församlingens unga vuxna med samhälls­engagemang. Världen behöver inte vara en ändlös cykel av ondska! 

Liksom i exemplet med familjens uppfostran i början av min text, så mår alla barn bra av gudomliga riktlinjer. Jag tror församlingen har en kallelse att genomsyra samhället på alla nivåer och att upprätthålla de ordningar som vi tror Gud har instiftat. Detta är inte en motsättning till församlingens högsta prioritet, som alltid är en väckelse där människors liv förvandlas från insidan och ut. 

Låt oss be för och stötta dem som står i politiska ansvarspositioner, samt uppmuntra församlingens unga vuxna med samhällsengagemang. Världen behöver inte vara en ändlös cykel av ondska!

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kristna i Dalsland sprider hopp med Jesuskampanj

Mellerud. Kampanjen ”Jesus till Dalsland” är inne på det tredje av sex planerade år. Just nu är Mellerud i... söndag 20/9 11:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...