Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Ett svärd som alla troende kan och ska använda sig av.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 15 nov 2018

Jag har just avslutat en sex veckor lång predikoserie om Efesierbrevet på Livets ord, och lever fortfarande i fascinationen över hur mycket visdom, uppenbarelse och styrka detta speciella brev innehåller.

Skrivet under fångenskapen i Rom, förmodligen år 62, är det det enda av Paulus alla brev som inte innehåller någon specifik, lokal uppmaning eller tillrättavisning. Därför tror många att Efesierbrevet inte bara var avsett just och enbart för församlingen i Efesos, utan var tänkt att skickas runt till många församlingar i Mindre Asien för att stärka, uppmuntra och undervisa de troende. Och det har det ännu inte slutat att göra, nästan 2 000 år senare.

Som så många gånger ligger den verkliga skatten i åkern inte ovanför utan under marknivå. Det är först när vi gräver lite som vi hittar de verkliga guldklimparna.

Till exempel. När Paulus i Efesierbrevets sjätte kapitel skriver om att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning, och som en del av detta gripa ’Andens svärd, som är Guds ord’ (vers 17), är han noga med att markera vilken sorts svärd han vill likna gudsordet vid. På hans tid fanns det nämligen många olika svärd att välja mellan, som potentiell illustration.

Han skulle kunna ha valt att använda det grekiska ordet för barbarernas svärd – det nästan två meter långa, imponerande tvåhandssvärdet som visserligen var skräckinjagande att se, men väldigt svårt att använda i praktiken. För Paulus stämde inte detta överens med vad Guds ord var och hur det fungerade.

Inte heller använde han ordet för det grekiska svärd som vi i dag skulle kalla för ’florett’. Grekerna stred ofta med spjut och hade både ett längre, för att kasta, och ett kortare för närstrid. Det kunde sticka men inte hugga, och kunde därför bara användas på ett enda sätt. För Paulus fungerade inte heller detta som beskrivning av hur Guds ord fungerar. Det har ju inte bara ett enda användningsområde och uttryckssätt. Guds ord kan proklameras, profeteras, bes ut, sjungas, mediteras över – så många olika uttryck att jämförelsen med det grekiska svärdet skulle begränsa det.

Paulus undviker också ordet för den dolk som många på hans tid bar med sig som försvarsvapen, samma sorts vapen som Petrus förmodligen använde för att hugga av ett öra i Getsemane örtagård. Gudsordet är ju inte avsett enbart för försvar, utan även för attack av fiendens territorium.

Han använder inte heller det grekiska ordet för piraternas svärd – den krokiga sabeln, som visserligen såg imponerande ut men som aldrig blev populär eftersom den inte var speciellt effektiv i skarpt läge. Sabeln blev i stället ceremoniell – en del av en uniform eller religiös utstyrsel som enbart handlade om minnet av vad som en gång hade varit. Inte heller detta ceremoniella svärd var för Paulus en lämplig representation av vad Guds ord var, och hur det fungerade.

Det ord för ’svärd’ som han – intressant nog – slutligen landade i att använda som en värdig beskrivning av Guds ord, var ’ machairan’, som för tankarna till det romerska svärdet.

Detta svärd var en av hemligheterna bakom den romerska arméns framgångar i de krig de hade utkämpat. Svärdet var visserligen kort – så pass kort att många fiendearméer hånskrattade när romarna avancerade mot dem. Men kort betydde också lätt och smidigt, enkelt att hantera. Och det romerska svärdet var knivskarpt i alla riktningar, det kunde både sticka och hugga med samma effektivitet.

Detta är vad Paulus ville påminna oss om: Guds ord må vara ett svärd som kan se oansenligt ut i mångas ögon – som ett litet senapskorn – men det är ett svärd som alla troende kan och ska använda sig av, och det enda vapen med vilket vi i slutändan kommer att gå segrande ur striden.

Glider detta svärd ur församlingens hand har vi redan förlorat, men håller vi stadigt fast vid det finns det inte en enda fiende som kan stå oss emot.

Som så många gånger ligger den verkliga skatten i åkern inte ovanför utan under marknivå. Det är först när vi gräver lite som vi hittar de verkliga guldklimparna.

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00