Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Det är dags för en ny generation andliga pappor och mammor att kliva in.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 17 okt 2019

Studerandet av tidens tecken är alltid intressant. Och jag pratar då inte om den ström av suspekta, kvasikristna företeelser som aldrig verkar upphöra – blodmånar, sifferkoder i Bibeln, vilda teorier om vilddjurets märke och annat – utan om det som har sin grund i biblisk uppenbarelse och som leder till någon sorts konkret handling och åtgärd för Guds församling.

Som Isaskars söner, som både ”förstod tidens tecken” och också ”insåg vad Israel behövde göra” (1 Krön 12:32).

Ett tidstecken som blir mer och mer tydligt i vår egen tid, och som är ett av det viktigaste vi som Guds församling behöver förstå och förhålla oss till, är ett vars förebild finns i startgroparna för de starkaste frälsningsmiraklen i både det Gamla och det Nya testamentet: uttåget ur Egypten, och födelsen av frälsaren Jesus Kristus.

Båda dessa mirakulösa, himmelska räddningsaktioner föregicks av en gigantisk, blodtörstig attack på den unga generationen – ett massmord av barn i Egypten, och ett annat, knappt 1 500 år senare, i Judéen under Herodes den Store. Två ursinniga, desperata försök från fienden att hitta och förstöra det frö av frälsning som låg planerat någonstans i nästa generations hjärta.

Om vi därför ser vår egen unga generation under samma sorts desperata attack i dag, finns det alltså skäl för oss att tro att Gud är beredd att iscensätta en ny våg av frälsning i och genom den.

Och det är precis detta som sker. De vapen som nu riktas mot den unga generationen bär spår av exakt samma fientliga desperation som för 2 000 respektive 3 500 år sedan, även om attackerna i dag är maskerade med humanitära förtecken.

Var fjärde graviditet i Sverige slutar i dag med ett utsläckande av barnets liv. De senaste åren har över 55 miljoner barn världen över aborterats, varje år. Det innebär att mammas mage – som borde vara den tryggaste plats man kan befinna sig på – i själva verket är den mest livsfarliga i hela samhället.

Jag skriver inte detta för att skuldbelägga mammor, utan snarare för att fråga vad detta säger om oss som samhälle. Om 25 procent av alla dräktiga djur i ett visst område skulle börja försöka avbryta sina graviditeter skulle vi inte söka felet i varje enskilt djur, utan i stället fråga oss vad i all världen det är som har gått horribelt fel i själva ekosystemet.

Och är barnet lycklig nog att klara sig igenom graviditeten, väntar en uppväxt i ett samhälle som gör allt för att beröva det all den trygghet som bara för en generation sedan räknades som självklar för att utvecklas till en stark, självständig individ med sund moral och goda värderingar: en trygg och hel familj och en naturlig gudstro.

Inte ens tryggheten i ens identitet som pojke eller flicka ska få finnas kvar.

Men vi kan inte bara stanna vid att konstatera denna attack på nästa generations fysiska liv, dess trygghet, dess identitet och dess framtida förmåga att stå stark för det som är rätt och sant. Vi måste också ”inse vad Israel (församlingen) behöver göra”.

Det är dags att anta utmaningen!

Det är dags för en ny generation andliga pappor och mammor att kliva in på planen i Guds församling, öppna sina famnar och bli en Elia för morgondagens Elisa, en Samuel för morgondagens David, och en Elisabeth för morgondagens Maria.

Om bara ”fädernas hjärtan vänds till barnen” (Mal 4:6), kan tillspillogivningen i landet vändas till välsignelse, och det frö av väckelse som finns planterat i nästa generation beskyddas och få växtkraft.

Om bara ”fädernas hjärtan vänds till barnen” (Mal 4:6), kan tillspillogivningen i landet vändas till välsignelse, och det frö av väckelse som finns planterat i nästa generation beskyddas och få växtkraft.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...