Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Sveriges ledande dödshjälporganisation förkunnar frimodigt att 8 av 10 svenskar vill se en utredning om dödshjälp. Men en närmare studie av deras opinionsundersökning visar hur snedvriden frågeställningen är. (Bild från dödshjälpsprotest i Spanien.) Foto: Paul White/AP/TT

Vilseledande propaganda från dödshjälpsrörelsen

Ledare · Publicerad 00:00, 24 sep 2020

Sveriges ledande dödshjälp­organisation, ”Rätten till en värdig död”, fortsätter oförtrutet sina försök att öppna en liten, liten glipa i lagens förbud mot dödande i sjukvården. Problemet är att dödshjälp­förespråkarna inte spelar med öppna kort, utan presenterar frågan på ett snedvridet sätt.

Deras senaste opinionsundersökning är bara ett av flera tillfällen där de för en medvetet vilseledande argumentation. Det är högst angeläget att läkarkår och beslutsfattare ser igenom dimridåerna. 

Humorgruppen Galenskaparna & After Shave berättar i filmen Monopol om tv-mogulen Sune Finåker, som beslutar sig för att försöka bli statsminister, via nya populistiska partiet Findemokraterna. Sitt valmanifest bygger Finåker på en opinionsundersökning som gjorts bland väljare.

Resultatet blev tydligt: ”Vill du ha det svårt? Nej. Vill du ha det lätt? Ja.” Under vallöftet att allting ska bli lättare ger sig Fin­demokraterna ut för att via ytlig och fördummande underhållning vagga folket till underkastelse.

Likheter finns tyvärr med kommunikationen från vår tids dödshjälp­organisation. De förkunnar nu frimodigt i media att 8 av 10 svenskar vill se en utredning om dödshjälp. Men en närmare studie av deras opinionsundersökning visar en konstruerad frågeställning som skulle göra Sune Finåker grön av avund. 

I formuleringen av själva frågeställningen använder organisationen det till synes mer harmlösa begreppet ”assisterat döende”, vilket de definierar som ”den mest begränsade form av dödshjälp”, som enbart gäller patienter med ”obotlig sjukdom, som lider av svår smärta och där döden är nära förestående”.

Dessutom gäller att patienten ska vara vid sina sinnens fulla bruk, ska ha fått en ”noggrann medicinsk och psykologisk utredning” och att allt ska baseras på ”personens egen begäran om hjälp”.  

Slutligen ligger ytterligare en försåtlig del i frågeställningen i att det inte omnämns att patienten tar eller ens får ett dödligt gift, utan endast att ”assistans” ges genom att ”läkaren överlämnar recept”.

Problemet är att detta är en konstruerad frågeställning som inte liknar någon av de varianter av dödshjälp som införts i världen, utan är medvetet konstruerad för att nästan alla ska svara ja på frågan. Om vi drar någon slutsats av den här undersökningen så är det snarast att det är oväntat få som svarat ja på en fråga om sådan här ”assistans” och ”hjälp”. 

Om frågan i stället hade formulerats, ”Vill du att läkare på förfrågan ska få döda sina patienter?” hade svarsprocenten blivit mycket annorlunda. Det avgörande i detta ärende är dock att ansvarstagande politiker inte kan göra som Sune Finåker och bygga sina beslut på styrda eller förenklade opinionsundersökningar. Politiken måste i sådana här frågor utgå från läkaretiken och vilken syn på livet och människovärdet som bör ligga till grund för lagstiftningen.

Sverige bedriver i dag ett arbete för att förhindra självmord, och utifrån olika brotts straffvärde ser vi att det främsta budet i svensk och de flesta andra länders lagstiftning är ett unisont förbud mot mord.

Det finns ett annat alternativ för människor i livets slutskede än det skräckscenario som ”Rätten till en värdig död” målar upp. Samhället kan möjliggöra en i verklig mening värdig död genom en god palliativ vård, med omsorg om både kroppsliga, själsliga och andliga behov, där sjukvården fortsätter utföra sitt arbete att lindra och trösta – men aldrig döda.

Sveriges politiker gör väl i att ignorera dödsrörelsens inlindande men samtidigt – i bokstavlig mening – livsfarliga propaganda.

Problemet är att detta är en konstruerad frågeställning som inte liknar någon av de varianter av dödshjälp som införts i världen, utan är medvetet konstruerad för att nästan alla ska svara ja på frågan.

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...