Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Människor i Sverige, inte minst unga, behöver framtidstro och någonting att leva för. Sverige behöver hopp! Foto: Pixabay

Vi behöver ge hopp till världen – i dag

Ledare · Publicerad 00:00, 12 jun 2019

I Dantes allegoriska epos Divina Commedia från 1300-talet står det om en text som finns vid ingången till helvetets portar med ordalydelsen: ”Ni som här inträder, låt hoppet fara.”

När det inte längre finns ett hopp om en ljusare framtid, inte längre en tro på en förbättrad värld, kliver förtvivlan och uppgivenhet in med sina smutsiga stövlar. Nyfikenhet, livslust och engagemang byts ut mot likgiltighet och själviskhet. Varför bry sig när allting ändå är på väg åt ”helvetet”?

Många människor i Sverige mår dåligt. Den psykiska ohälsan, inte minst bland barn och unga vuxna, har ökat dramatiskt. Framför allt ökar ångest och depressioner. Flera har beskrivit det som en katastrofal epidemi.

Det är svårt att vara oberörd över det faktum att den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15–44 år i Sverige är självmord. Det dör årligen fyra gånger fler för egen hand än i olyckor i trafiken. En mycket stark riskfaktor är just depression.

Varför är det så? Varför är så många deprimerade? Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, menar bland annat att många unga känner oro inför framtiden.

Sverige behöver hopp! Människor i Sverige, inte minst unga, behöver framtidstro och någonting att leva för. Vad ska rädda världen i dag? När de stora ideologierna visat sig vara luftslott och grogrund för skräckvälden, har drömmen om det kommunistiska lyckoriket eller det nationalsocialistiska tusenårsriket krossats för de flesta.

Tänk så många människor som det senaste århundradet gett sina liv för dessa ideologier. Det finns kraft i stora visioner. Det är nästan omöjligt att förstå hur exempelvis det nazistiska NSDAP fick över 44 procent av det tyska folkets röster 1933.

I dag är miljoner människor villiga att ge sitt liv för den stora drömmen om en värld under Allah. Många betraktare står undrande över jihadismens expansionskraft, och man förvånas över fanatismen och hängivenheten hos de troende. Men kraften ligger i den stora drömmen om en ny värld. Ingen vill ge sitt liv för något smått och obetydligt, men en stor dröm ger stor offervillighet.

Faran med islam är att ett rike alltid speglar dess störste profet.

Sverige och världen behöver Jesus Kristus. Inte en ledare som tar liv, utan någon som ger liv. Inte ett rike som kräver underkastelse, utan ett rike som sätter människor fria. Kyrkan i Sverige behöver lyfta förkunnelsen och visionerna från det triviala till det mer ”revolutionära”. Kyrkan behöver återigen, som i den första kristna församlingens tid, ge rum för apostlar, profeter och evangelister.

Det är dags att lyfta fram den stora drömmen om Guds rike. Den ryske författaren Leo Tolstoj skrev: ”En verklig eld antänder.” Sverige behöver fler brinnande kristna med passion för den stora drömmen om en ny värld och en ljus framtid. Det finns hopp.

Vi närmar oss sommaren och de stora konferensernas tid när kristna samlas för att tillbe kung Jesus i både tält och lador. Det är bra och viktigt, men hur mycket berör detta svenska folket? Den nya tältvisionen med evangelisten Sebastian Stakset, missionären Carl-Gustaf Severin och prästen Hans Weichbrodt är väldigt bra och värt att stödja. Det behövs nya, stora visioner som når utanför redan upptrampade stigar för att göra kung Jesus känd i vårt land.

Elie Wiesel, judisk författare som överlevde både Auschwitz och Buchenwald, skrev: ”Motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet. Motsatsen till hopp är inte uppgivenhet, det är likgiltighet. Och motsatsen till liv är inte död, det är likgiltighet.” 

Vakna, Kristi stridsmän! Det finns hopp för Sverige och världen – i dag.

Sverige och världen behöver Jesus Kristus. Inte en ledare som tar liv, utan någon som ger liv. Inte ett rike som kräver underkastelse, utan ett rike som sätter människor fria.

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...