På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Utbildningsminister Anna Ekström, som tidigt berömde sig över Sveriges förbättrade resultat i senaste Pisa, lägger största skulden på Skolverket efter Riksrevisionens rapport. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varken elever eller ministrar bör fuska med proven

Ledare · Publicerad 00:10, 4 maj 2021

Riksrevisionen är ett av den svenska demokratins viktigaste verktyg. Deras oberoende granskningar utgör en medborgarnas förlängda arm för att undersöka att myndigheter och politiker sköter sitt uppdrag. Granskningen av hur de ansvariga genomförde och följde upp Pisa-undersökningen om skolelevers kunskaper har nu ställt de ansvariga i ett klart besvärande ljus. 

Utbildningsminister Anna Ekström berömde sig tidigt över Sveriges förbättrade resultat i senaste Pisa. Noggranna granskare insåg dock snart att resultaten dopats av att många invandrade elever aldrig skrev provet, vilket gjorde att elevkunskaperna i Sverige framstod som bättre än de faktiskt var.

Riksrevisionen sammanfattar: ”Det är allvarligt att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit.” Det är myndighetssvenska för att förklara att detta har varit riktigt illa skött från början till slut. 

Det är möjligt att Anna Ekström kan rida ut den här stormen och sitta kvar, men förtroendet är tydligt skadat av episoden. Hon har visserligen varit snabb med att lägga den största skulden på Skolverket, men det är att göra saken alltför lätt för sig. En minister kan aldrig frånsäga sig det yttersta ansvaret, speciellt när man gärna själv vill göra en politisk poäng av förbättrade resultat.

Riksrevisionen visar ju också att tjänstemän på departementet uppmärksammade det snedvridna elevurvalet, men att deras synpunkter inte fick gehör hos de ansvariga. 

Det ska medges att inte heller Skolverkets generaldirektörs respons på granskningen inger något större förtroende; hans muntert överraskade svar förtjänar att återges ordagrant: ”Så nu tycker jag att jag har omfattande kunskap för att faktiskt ta ansvar för att korrigera det där som vi nu fått syn på i riksrevisionens rapport.”

Lite större kompetens än så måste dock krävas av den högste ansvarige för svensk skolundervisning. Det duger inte att vara ovetande om hur man genomför ett prov tills granskande myndighet lägger fakta i ens knä.

Varje politiker kan frestas att använda statistik för att lyfta fram sin egen förträfflighet. Pisa-undersökningens syfte är dock inte att vara fjädrar i hatten för ministrar, utan att ge en överblick över elevers kunskaper för att ge relevant beslutsunderlag så att de ansvariga kan förbättra skolutbildningen i landet. 

En av de grundprinciper som skolan ska lära eleverna är att inte fuska på prov. Och då är det förstås lämpligt om inte ministrar och generaldirektörer gör det heller. 

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier