I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

Under förra århundradet hade det här varit en scen i en Monty Python-film och väckt munterhet genom sin absurditet, skriver Stefan Gustavsson apropå aktuella exempel på transsexualitet där han menar att förvirringen kring kön och roller är total. Thomas Beatie (till höger) med hustrun Nancy och dottern Susan Juliette. I dag är Thomas pappa till tre barn, som samtliga har burits av ”honom”. Foto: Hermann J. Knippertz/AP/TT

Vår syn på kön hade platsat i Monty Python

Ledare · Publicerad 00:00, 7 jan 2020

Det senaste decenniet har inneburit en stormvind av förändringar när det gäller synen på kropp och sexualitet. En tidningsrubrik från december 2019 kan illustrera: ”Transsexuell man födde icke-binär partners barn med en kvinnlig spermadonator”.

Det innebär inte att en man kan föda barn eller att en kvinna kan vara spermadonator. Omskrivet till språk med normala referenser till den biologiska verkligheten – vilket orden man och kvinna vanligen har – handlar artikeln om följande: Mannen som påstås ha fött ett barn är en kvinna som definierar sig själv som man och har antagit de yttre manliga attributen men behållit sin livmoder. Kvinnan som påstås ha donerat sperma är en man som definierar sig som kvinna men som har behållit de manliga könsorganen och därför kan bidra med sädesceller. Den icke-binära partnern är en kvinna som varken vill definiera sig som man eller kvinna, men som bidragit med det som bara kvinnor kan bidra med: äggceller.

Under förra århundradet hade det här varit en scen i en Monty Python-film och väckt munterhet genom sin absurditet. I dag är det en verklighet som knappt tål att diskuteras.

Maya Forstater är feminist och forskare i London, men har nyligen förlorat sitt jobb. Varför? Därför att hon inte tror att människor kan förändra sitt biologiska kön, oavsett hur omfattande operationer och hormonbehandlingar man gör, och att det därför är meningslöst att tala om en kvinna med penis. Hennes argument är i huvudsak feministiskt: Om vem som helst kan definieras som kvinna är den feministiska kampen förlorad.

Ett exempel på detta såg vi i veckans nyhetsflöde. En man vid namn Kristoffer Johansson mördade och styckade år 2013 sin flickvän och dömdes till tio års fängelse. Men i fängelset började han definiera sig som kvinna och har därför tillåtits genomgå könskorrigering. I dag kallar han sig Kim Marie Johansson och har fått flytta till kvinnofängelset Hinseberg.

Går den här utvecklingen att förstå? Ja, den är den logiska följden av vår kulturs eget tänkande på två områden.

Det första området är individualismen. I dag har vi valt att ge den enskilda människans subjektiva upplevelse ett frikort. Vad vi känner och vill relateras inte till en objektiv verklighet utan det inre jaget har blivit allsmäktigt. På sexualitetens område har detta lett till en långt driven dualism mellan kropp och själ, där kroppen står som förlorare.

Det andra området är det könsneutrala äktenskapet. 00-talets debatt gällde frågan om definitionen av äktenskapet. I den debatten hävdades det att frågan bara gällde en minoritets rätt att få gifta sig. På vad sätt skulle det påverka någon annan om två personer av samma kön fick rätt att gifta sig, frågade man retoriskt.

I dag ser vi svaret på den frågan. Äktenskapet hade fram till 2009 förståtts som en unik institution för en unik relation, nämligen den enda relation som kan ge upphov till nytt mänskligt liv, relationen mellan man och kvinna. När nu staten definierade om äktenskapet innebar det att kropp och sexualitet inte längre har någon betydelse för äktenskapet. Retoriken som följt, att det inte finns någon skillnad mellan hetero och homo, får sin logiska konsekvens i dagens förnekande av manligt och kvinnligt.

Ur kristen synvinkel innebär utvecklingen inte bara ett förnekande av den givna biologiska verkligheten, utan också ett förnekande av Guds tanke i skapelsen. Han skapade oss till sin avbild, till manligt och kvinnligt. Det är i honom och i hans kärlek till oss som vi finner vår sanna identitet, som vi kan börja se helande av egen trasighet och som vi kan börja förstå oss själva.

Mannen som påstås ha fött ett barn är en kvinna som definierar sig själv som man och har antagit de yttre manliga attributen men behållit sin livmoder.

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00