Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Att komma till rätta med en farlig brottsutveckling är ett stort, dyrt och krävande arbete. Men det finns insatser som inte kostar mycket pengar och som enkelt kan provas, skriver ledaren. Foto: Johan Nilsson/TT

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare · Publicerad 00:00, 24 jul 2021

Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella. Överfulla fängelser som skapar explosiva situationer, skjutningar, bilbränder och explosioner. Krafttag utlovas, men den negativa utvecklingen fortsätter.

En åtgärd som nu ser ut att bli verklighet är ett slopande av straffrabatten för ungdomar som begår grova brott. Inrikesminister Morgan Johansson meddelade i veckan att ett förslag med den innebörden är på gång. I riksdagen har frågan tagits upp upprepade gånger men avvisats. Nu är läget sådant att det inte längre går att fortsätta som tidigare.

Att unga brottslingar ska behandlas så att de kan slussas in i ett normalt civilt liv har varit en viktig princip i den humanisering av kriminalvården som drivits under många decennier. Utgångspunkten har varit att grova våldsbrott bland ungdomar ska ses som tillfälligheter eller misstag, inte som en förhärdad kriminalitet. Så har verkligheten sannolikt också sett ut. Möjligheten att bryta ett destruktivt beteende har funnits.

I dag är det annorlunda. Den organiserade brottsligheten, som tagit ett grepp om Sverige, har effektivt lärt sig att utnyttja samhällets generositet och välvilja, antingen det gäller att bedrägligt utnyttja välfärdssystem eller att utnyttja humana kriminallagar för egna syften. Att unga straffmyndiga kan slippa fängelse upp till 18 års ålder och upp till 20 års ålder få kraftigt förkortade straff har lett till att ungdomar i allt större utsträckning används i de kriminella klanerna för att begå mord, rån och andra våldsbrott. Priset de betalar har hittills varit orimligt lågt; kanske några månader på en relativt öppen ungdomsvårdsanstalt, som det inte är svårt att avvika från.

En god tanke har således vänts i sin motsats. Därför är det nödvändigt att nu tänka i andra banor, inte minst för att minska trycket på unga män att begå svåra brott. En rejäl begränsning av straffrabatten är en viktig signal; det svenska samhället accepterar inte att lagarna missbrukas.

Att komma till rätta med en farlig brottsutveckling är ett stort, dyrt och krävande arbete. Men det finns insatser som inte kostar mycket pengar och som enkelt kan provas. Ett sådant förslag kommer från föreläsaren och coachen Maher Turkie, som själv har en lång kriminell bakgrund; inför skoluniform. Det är en enkel åtgärd som skulle kunna få en stor symbolverkan.

Nu löser självklart inte skoluniformer grundläggande orsaker till organiserad brottslighet. Men det kan vara ett sätt att skapa nya grupptillhörigheter, bryta upp den snäva klanstrukturen och knyta samman ungdomar med olika etnisk och social bakgrund. Också här gäller det att tänka nytt.

Gemensam klädsel i skolan har varit ett rött skynke för många politiker, som sett det som likriktning och tvång. En friskola som häromåret införde gemensam skolklädsel, uppskattad och försvarad av både föräldrar och elever, tvingades stryka kravet i sina stadgar. Nu borde det dock vara läge att i något större skala pröva skolklädsel som ett sätt att skapa nya strukturer i ungdomsvärlden.

Maher Turkie har också andra förslag för att bryta det eskalerande våldet, till exempel militär närvaro i det civila samhället. Det kan uppstå lägen där det är viktigt att starkare markera samhällets våldsmonopol. Men samtidigt innebär det stora risker att använda försvarsmakten till insatser inom landet. Åtgärden kan bli aktuell men måste analyseras noga. Skolklädseln är enklare – börja med den på lämpliga platser!

Skoluniformer kan vara ett sätt att bryta upp den snäva klanstrukturen och knyta samman ungdomar med olika etnisk och social bakgrund.

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00

Känd diakon beskylls för judehat

Tro och solidaritet. Anna Ardin, diakon inom Equmeniakyrkan och ledamot i förbundsstyrelsen för socialdemokratiska Tro... lördag 25/9 08:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier