Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Precis som ett brudpar säger ja till varandra behöver man säga ja till Jesus för att bli kristen, påpekar Stefan Gustavsson. Foto: Lightstock

Utan Jesustro är det svårt att vara kristen

Ledare · Publicerad 00:00, 15 okt 2020

– Måste man svälja hela den kristna tron? Kan man inte ta vissa delar av den och sedan komplettera med delar från andra håll? Eller är det ett antingen eller?

Jag fick frågan nyligen från en person som är intresserad av existentiella frågor och som börjat tänka på kristen tro. En relevant fråga som många bär på.

I samtalet som följde svarade jag både nej och ja på den frågan.

Nej, man måste inte bejaka hela den kristna tron om man inte vill. Vi lever i ett fritt land och det är viktigt att försvara den individuella friheten att välja tro och liv. Många som kallar sig kristna gör också precis så: bejakar vissa delar av kristen tro samtidigt som man avvisar andra delar.

Nej, man måste inte bejaka hela den kristna kyrkans historia med allt bråte som skett längst vägen. Inte heller måste man ge sitt stöd till alla olika uttryck för kristen tro som finns i den brokiga mångfalden av kristna församlingar.

Men när det gäller kristendomens huvudperson – den historiska personen Jesus från Nasaret – måste svaret bli ett annat. Då ställs man inför ett sanningsanspråk som inte kan delas upp i mindre bitar och som tvingar oss att välja. Som när man kommer till en T-korsning: man måste antingen välja höger eller vänster (såvida man inte fegar ur, backar därifrån och vägrar ta ställning). Det går inte att svänga lite till höger och samtidigt lite till vänster.

Jesus gör anspråk på att vara Guds son, inte i betydelsen av en profet eller ett sändebud, inte i betydelsen av en helig man eller religiös ledare, utan i den betydelsen att han i sin egen person representerar Gud och delar Guds väsen. Att han som skapat världen i Jesus själv har stigit in i den världen och blivit människa.

Om det är sant ställs allt på ända: det går inte att plocka godbitar ur en sådan sanning och lämna annat. Den enda rimliga responsens är att öppna sig för allt Jesus är och vill ge – och bekänna honom som Herre. Om det å andra sidan inte är sant, bör det med hull och hår förkastas.

Samma sak gäller uppståndelsen. De första kristna gör anspråk på att ha mött Jesus levande efter hans död och begravning. Att de vid upprepade tillfällen talat med honom, rört vid honom och ätit tillsammans med honom. Uppståndelsen, hävdar de, är Guds egen bekräftelse på att Jesus hade rätt i sina anspråk på att vara Guds son.

Om det är sant att Gud uppväckt Jesus, att dödens makt är bruten och att vi genom honom kan få oförstörbart liv, står vi inför en sanning som utmanar oss att ta ställning.

Att bli kristen är att säga ja till Jesus, Guds son, som uppväckts från de döda och som lever och regerar i dag.

Om kristen tro var ett idésystem eller ett livsstilsideal skulle det enkelt gå att göra olika personliga kombinationer. Ett antal idéer från kristendomen, lite sekulärhumanism, några inslag av mystik – och vips en egen favoritblandning.

Men nu handlar kristen tro om Jesus Kristus. Det handlar om vem han är och om hans uppståndelse. Antingen är det sant eller falskt, man måste antingen säga ja eller nej. Det finns inga mellanalternativ och det går inte att blanda upp med något annat.

Vid en vigsel säger brudparet ja till varandra och väljer att låta sina liv förenas. Så är det att bli en kristen: det är att säga ja till Jesus. Med den avgörande skillnaden att han inte kommer med en barlast som tynger det fortsatta livet eller med personliga svagheter att framöver uthärda. Han kommer med liv och frihet.

Det är Jesus man måste ta ställning till. Alla andra ställningstagande i kristen tro följer sedan av vem han är.

Antingen är det sant eller falskt, man måste antingen säga ja eller nej. Det finns inga mellanalternativ och det går inte att blanda upp med något annat.

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...