Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

Apostlatjänstens fokus är en pionjär roll med uppdraget att bryta mark för evangeliet och kyrkan. Aposteln är därför missionens spjutspetsperson, skriver Stefan Swärd. Foto: lightstock

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare · Publicerad 00:00, 4 jul 2020

Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. I några Världen idag-ledare har profetens och evangelistens tjänst lyfts fram. Jag har hävdat att vi mer behöver lyfta fram och erkänna dessa tjänster.

Poängen är att alla fem tjänsterna behövs. Blir det en slagsida mot en eller två av de fem tjänstegåvorna kan inte den kristna församlingen utvecklas på ett bra sätt.

Utan evangelister blir den för inåtvänd. Utan profeter kommer församlingen sakna vision och tydlig inriktning. Utan lärare hamnar den lätt i heresi och skev och onyanserad förkunnelse. Utan herdar blir det dysfunktionella lokala församlingar. Utan apostlar saknas det missionella perspektivet och fokus på församlingsgrundande.

Sammanfattningsvis kan man hävda att utan apostlar, profeter och evangelister blir det stagnation i församlingen. Det handlar inte om titlar; det handlar om funktioner och gåvor. Det handlar inte heller om tjänster och anställningsförhållanden. Det handlar om att Gud kallar och utrustar människor för uppdrag i Guds rike.

Kan anställning och tjänst bli i enlighet med Guds kallelse och gåvor är det utmärkt. Då blir det rätt person på rätt plats som gör rätt saker.

Apostelns tjänst är avgörande i den kristna församlingens utveckling. I modernt språkbruk används ofta ordet missionär som synonym till apostel, då missionär är det latinska ordet.

Ordet missionär har dock ofta använts till att allmänt beskriva kristna utlandsarbetare, oavsett vad man har för gåva eller tjänst. Det blir en felaktig begränsning av apostlatjänsten. Apostel handlar om en funktion, inte i vilket land man arbetar.

Vi ser i Nya testamentet att apostlar samverkade i team. Det fanns både seniorapostlar och juniorapostlar. Apostlarnas fokus var inte att leda en lokal församling – fokus låg på att bryta ny mark. Apostlarna grundade nya församlingar, byggde upp ett ledarskap och drog sedan vidare.

Apostlarna övergav dock inte församlingarna man grundat, utan det fanns ett visst mått av biskopsliknande översyn.

Apostlatjänsten innefattade flera av de femfaldiga gåvorna. Det innefattade lärarfunktionen, att vaka över en stabil läromässig grund i den församling man grundade. Aposteln fungerade också som herde initialt i församlingen, i startfasen.

En apostel behöver ha en stor bredd i sin andliga utrustning och kunna gå in i olika funktioner allt utifrån behovet. I modernt språkbruk skulle man kunna kalla aposteln för generalist, medan profeter, lärare, evangelister och herdar är specialister. En enskild person kan dock ha kallelse och utrustning inom områden för flera av de fem tjänstegåvorna.

Apostel har under kyrkohistorien förknippats med biskopstjänsten, en regional kyrkoledare med ett större ansvarsområde än en enskild församling. Det stämmer delvis; NT:s apostlar agerade på ett övergripande sätt och hade en översyn över ett antal församlingar.

Men fokus i apostlatjänsten är inte bara en förvaltande roll – det är en pionjär roll med uppdraget att bryta ny mark för evangeliet och för den kristna kyrkan. Aposteln är därför missionens spjutspetsperson. Med ett modernt språkbruk skulle man kunna kalla aposteln för entreprenör – en initiativtagare som ser nya möjligheter för Guds rike på olika områden.

Aposteln är inte bara en visionär idéspruta; aposteln ser också till att genomföra idéerna.

Vi erkänner pastorns och lärarens roll i svensk kristenhet. Vi behöver mer lyfta fram profetens, evangelistens och apostelns roll. Dessa gåvor och tjänster finns mitt ibland oss. Men de behöver uppmuntras, de behöver få ett mandat och en plattform för att kunna verka.

Det behövs också utbildning för att utmejsla alla de fem tjänstegåvorna. Och det behövs finansiella resurser för att frigöra alla de fem tjänstegåvorna.

Med ett modernt språkbruk skulle man kunna kalla aposteln för entreprenör – en initiativtagare som ser nya möjligheter för Guds rike på olika områden.

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10