I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

Att flytta den amerikanska ambassaden i Israel till Jerusalem är inte politiskt korrekt, men bejublas i Israel, där händelsen uppmärksammades i går kväll i form av ett ljusspel på stadens murar. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Trump gör bara det andra borde ha gjort

Ledare · Publicerad 17:18, 7 dec 2017

Efter 22 år av tveksamhet kom äntligen dagen då USA, genom president Donald Trump, klargjorde att de tänker verkställa kongressbeslutet från 1995 – "The Jerusalem Embassy Act" – om att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Många presidenter har tidigare lovat att verkställa beslutet, och genom sådana löften har de vunnit viktiga politiska poäng i sina valrörelser på hemmaplan. Det råder nämligen en bred enighet i USA om att ambassaden i Israel, precis som i andra länder, bör förläggas till huvudstaden.

Men när det väl har gällt, har president efter president fortsatt att förhala processen ett halvår i taget, genom att hänvisa till det aktuella säkerhetsläget.

Man kan skylla Donald Trump för mycket. I svensk press har idérikedomen i sammanhanget varit stor, för att inte säga mycket stor. En sak kan emellertid ingen skylla Donald Trump för: Han är inte särdeles politiskt korrekt.

Många politiker har begåvats med ett filter, på gott och ont. För den som tillbringar en stor del av sin vakna tid på Twitter kan det filtret vara till stor hjälp ibland. För den som behöver fatta svåra och obekväma beslut kan samma filter vara av ondo. Det kan innebära att saker inte värderas utifrån faktiska omständigheter och vad som objektivt sett är rätt, utan i stället utifrån den personliga kostnaden för beslutsfattaren.

Att flytta den amerikanska ambassaden i Israel till Jerusalem är inte politiskt korrekt. Att döma av reaktionerna har Donald Trump fått stora delar av världsopinionen emot sig. Han har helt enkelt fattat ett obekvämt beslut.

Men faktum är att han bara har erkänt det som redan är ett faktum. Jerusalem är de facto Israels huvudstad. Judarna själva har känt till det i 3 000 år, allt sedan den tiden då kung David köpte Ornans tröskplats – det som i dag är Tempelberget – för pengar. Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land och sedan 1967 är Jerusalem återigen Israels odelade huvudstad.

Att östra Jerusalem är under israelisk kontroll har inneburit att människor från alla religioner kan komma dit. Det är unikt.

Donald Trump har inte sagt att ambassaden ska flyttas till östra Jerusalem, utan bara till Jerusalem. Det finns sedan president Ronald Reagans tid en plats i västra Jerusalem avsedd för ändamålet. Om det blir den platsen eller någon annan som ska tas i bruk, är än så länge oklart. Men redan det faktum att ambassaden ska flyttas till Jerusalem väcker starka reaktioner.

Mest kraftfulla är reaktionerna bland de palestinska ledarna. Under lång tid har de blockerat varje form av fredsförhandling, trots stora eftergifter från israeliskt håll. För dem är den judiska staten Israel i sig en provokation. Därför erkänner de inte staten Israel, än mindre någon del av Jerusalem som Israels huvudstad.

Nu har Hamas utlyst en ny intifada. Mahmoud Abbas ”varnar” för de farliga konsekvenserna av beslutet. Samtidigt står världens ledare på rad för att beklaga sig över Donald Trump. I själva verket borde de beklaga sig över de palestinska ledarnas – fullständigt orimliga och oproportionerliga – reaktioner. De farliga konsekvenser Abbas varnar för kommer rimligen infrias av människor i Gaza och på Västbanken, hans eget folk. Så det är i själva verket inte fråga om varningar, utan om hot. ”Flyttar ni ambassaden kan vi inte svara för konsekvenserna”, ungefär.

Ska omvärlden lägga sig platt för den sortens påtryckningar?

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, betecknar beslutet som "katastrofalt". Hon borde snarare ta sig en titt i spegeln och begrunda konsekvenserna av sina egna katastrofala beslut. 2014 erkände Sveriges regering – helt ensidigt – en palestinsk stat, med oklara gränser och med ett oklart, odemokratiskt och terrorhyllande ledarskap.

I våras röstade Sverige – som enda EU-land och tillsammans med en hel bunt diktaturer och skurkstater – igenom en resolution i Unesco som innebar att Israel frånkänns rätten till sin huvudstad, och till arkeologiska utgrävningar i östra Jerusalem.

Det första beslutet legitimerar och sponsrar, genom ökat bistånd, ett korrupt och terrorvänligt ledarskap. Det andra beslutet ger näring åt de historierevisionistiska krafter som vill driva ut judarna från Jerusalem och Israel. När de palestinska ledarna nu hotar med konsekvenser, för att USA vill flytta sin ambassad till Jerusalem, är de i praktiken ideologiskt, moraliskt och monetärt uppbackade av den svenska regeringen.

Det är i verklig mening katastrofalt.

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, betecknar beslutet som "katastrofalt". Hon borde snarare ta sig en titt i spegeln och begrunda konsekvenserna av sina egna katastrofala beslut.

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00