Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Den nya trenden visar att rekordmånga anställda, särskilt i åldrarna 30–45 år, har utan förvarning valt att säga upp sig, skriver Olof Edsinger. Foto: Pixabay

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare · Publicerad 00:10, 15 okt 2021

Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora avgångsvågen”, har blivit ett etablerat begrepp för något som är väldigt tydligt i USA men som visar tecken på att spridas även till Europa. Nämligen en våg av människor som i sina bästa år, och utan att veta vad de ska göra i stället, säger upp sig från sina jobb.

Det normala är att denna typ av frivilliga avgångar ökar i en högkonjunktur, där jobbutbudet är stort och där utsikten till ett bättre betalt jobb är god. Men i våras och fram till i dag har ett fenomen kunnat iakttas som tagit många analytiker på sängen: rekordmånga anställda, särskilt i åldrarna 30–45 år, har utan förvarning valt att säga upp sig.

I USA handlade det under sommaren om cirka 4 miljoner individer i månaden, och i Tyskland säger statistiken att hela 6 procent av arbetsstyrkan sade upp sig under coronapandemin. Andra undersökningar talar om en global trend, där 65 procent av alla anställda överväger att byta jobb, och där 88 procent av alla chefer säger att deras företag upplever större personalomsättning än vanligt.

För detta finns det flera olika skäl. Några har säkert att göra med att ohållbara arbetssituationer har uppstått i pandemins spår – med en kombination av ökade arbetsbördor, anställningsstopp och att de som tidigare valt att ”vänta och se” känner sig redo att kasta in handduken.

En minst lika viktig orsak torde dock vara att många som blivit vana vid distansarbete slår bakut när deras chefer talar om att gå ”tillbaka till det normala”.

Men det finns också en existentiell dimension i detta, som slår igenom inte minst i den yngre generationen. Mer än hälften av alla amerikaner ur Generation Z (födda 1995 och senare) hävdar sålunda att de allvarligt överväger att byta jobb inom det närmaste året. Som förklaring nämner de en frustration över sin egen arbetssituation, men också en önskan om bättre balans mellan arbete och fritid.

Vare sig högre lön eller andra karriärmöjligheter lockar på det sätt som har gällt för tidigare generationer på arbetsmarknaden.

I allt detta finns en möjlighet även för den kristna kyrkan. Människor som på djupet omprövar sina prioriteringar i livet är i många fall öppna för en omprövning även på andra områden. Kanske är det därför som många som anordnar Alphakurser eller evangeliserar på stan kan berätta om en större andlig öppenhet än på länge?

Låt oss inte missa det momentum som pandemin har varit med om att bygga upp, också i fråga om ny existentiell förändringsvilja!

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier