Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Att inte behöva observera avlivandet av ofödda individer – att blunda – uppväger inte det etiska dilemmat i Smer:s förslag, menar Per Ewert. Foto: Istockphoto

Syns inte, finns inte?

Ledare · Publicerad 00:00, 6 mar 2019

Pennan är mäktigare än svärdet, sägs det, vanligtvis med betydelsen att tankar och ord kan förändra världen mer än våld och krig. Men det finns också tillfällen när pennan kan ge ord en helt ny mening, och därigenom bereda plats för svärdet på områden där allmänheten annars skulle protesterat i förfäran.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerade i förra veckan en rapport om hur Sverige bör hantera situationen att aborter utförs vid samma tid där nyfödda barn numera kan räddas till livet. Några ansatser i rapporten är goda, men en närmare studie av de praktiska förslagen skickar kalla kårar utefter ryggraden.

Smer slår visserligen fast att det är orimligt att människovärdet skulle inträda senare än vid födseln, och att det bör vara förbjudet att avliva födda och levande barn. Gott så. Men i stället för att ta detta som utgångspunkt för att säkerställa att sent aborterade eller för tidigt födda barn får hjälp till liv, föreslår Smer skarpare metoder att avliva de ofödda individerna inne i mammans mage. Utgångspunkten är riktig, men slutsatsen blir helt orimlig.

Smer:s förslag för att hantera den etiskt ohyggliga situation där vårdpersonal får stå bredvid och passivt se på medan ett barn dör, blir i stället att aktivt döda den lilla människan medan den ännu är kvar i livmodern. De starka reaktionerna från vårdpersonal som berättat om sina omskakande upplevelser, är inte skäl att tidigarelägga den dödande proceduren med några minuter. De är tvärtom ett mycket starkt skäl att stoppa den här proceduren. Att bara flytta den dödande proceduren så att ingen behöver se den, kan liknas vid att tillåta dödsstraff, så länge bödeln blundar när han avrättar sitt offer.

Ett inslag som skiljer ett civiliserat samhälle från George Orwells bok 1984 är när ord används i deras faktiska betydelse. Det verkligt försåtliga i Smer:s rapport är beskrivningen av dess centrumpunkt: den föreslagna procedur som benämns ”feticid”, och definieras som ”att man injicerar ett läkemedel till fostret innan aborten inleds som medför att fostrets hjärta stannar”.

Låt oss dröja ett ögonblick inför vad Smer faktiskt säger här. Att ”fostrets hjärta stannar” betyder med rakare svenska: ”fostret dör”. Och än värre: ordet ”läkemedel”, som i normalfallet innebär ett medel som botar, betyder i det här fallet ”dödligt gift”. Det blir ett högst obehagligt Orwellskt språkbruk, där till och med aktivt dödande beskrivs som en välgärning.

Politikerna i Smer – som i den här rapporten bestod av företrädare för C, L och V – har uppenbarligen haft som huvudmål att hålla den yttersta abortgränsen intakt, hur starka skäl som än talar emot detta. Den inställningen är djupt ovärdig, både gentemot vårdpersonalen, och framför allt gentemot de barn som fråntas möjligheten att födas.

Avslutningsvis kan noteras att rapporten åtföljs av två särskilda yttranden. Ett från Läkaresällskapets etikansvarige, som avråder från att införa en sådan här praxis. Det andra är mycket kort och kommer från V-representanten i gruppen, som särskilt betonar att ”aborträtten på inga villkor får begränsas”, och hon understryker att ”det är av yttersta vikt att vi agerar nu”.

Ett sådant uttalande pekar dock snarare på motsatsen: Riksdag och regering bör tänka över detta förslag mycket noga innan man agerar. Den som kräver omedelbar aktion, gör det ofta i syfte att konsekvenserna inte ska hinna analyseras. Våra politiker gör därför klokt i att söka ett annat, mer människovärdigt sätt att hantera denna vårdetiskt mycket problematiska situation. Det rimligaste för alla parter är att tidigarelägga den övre abortgränsen.

En närmare studie av de praktiska förslagen skickar kalla kårar utefter ryggraden.

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00