Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

På samma sätt som vänstern medvetet tagit plats och påverkat i alla delar av samhället behöver kristenheten göra det. Bilden är från kårhusockupationen 1968. Foto: Lennart Nygren/FLT-PICA/TT

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare · Publicerad 00:00, 9 jul 2020

Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider mot allt du som förälder står för? Till exempel i ämnen som genus, sexualitet och yoga. Och har du upprörts över hur tv och annan massmedia verkar rapportera utifrån samma destruktiva agenda?

Många av oss kristna har nog ibland frågat oss: Hur blev det egentligen så här illa? Hur kunde Sverige falla så djupt? 

Ibland har vi tröstat oss med tanken att vi lever i den sista tiden och då ”ska ju”, enligt Bibeln, laglöshet och gudlöshet breda ut sig. Men å andra sidan, vad hjälper en sådan tröst om en ung generation – dina barn och barnbarn – samtidigt förgiftas av extrema idéer via exempelvis media och skola?

Som kristen är jag övertygad om att den sista tiden, som Bibeln talar om, verkligen är här. Men låt oss ändå leka med tanken att Jesus, trots allt, skulle dröja ytterligare 15 år? Eller 150 år? I ett sådant perspektiv blir det helt nödvändigt att fundera över hur vi kan påverka vårt samhälle i riktning mot goda värderingar och ett klimat präglat av trygghet och anständighet för oss och våra barn.

Det svenska samhället befinner sig i ett andligt och socialt nödläge. Lösningen finns i första hand inte hos regeringen Löfven. Den finns däremot, på många sätt, hos den kristna församlingen. Av Jesus beskrivs församlingen som ”världens ljus och jordens salt”, med förmåga att förhindra samhället från att ruttna inifrån.

Som Guds församling kan vi – med brinnande böner och genom att frimodigt ge evangeliet till våra medmänniskor – bana väg för en folkväckelse. En sådan rörelse, där 100 000-tals människor personligen får möta Jesus i sina hjärtan, kommer att ge helt nya förutsättningar för att bryta den mörka spiralen i samhället.

Vårt uppdrag handlar om att vinna själar. Men också om att göra ”alla folk” till lärjungar, alltså att påverka nationer! Vi uppmanas att gå ut i hela världen, inklusive de världar där makten finns. 

I ett magasin häromåret berättade vi om hur 68-vänstern – en ung generation av hängivna idealister – ofta medvetet valde yrkesbanor för att kunna påverka samhället maximalt. Gud och de gamla värderingarna skulle bort och ersättas av helt andra ideal och värderingar. Och en sådan transformation av samhället kunde bara uträttas utifrån maktens arenor. 

68-vänsterns folk gick därför in i massmedia, i utbildningsvärlden, i politiken, i kulturen och till och med i kyrkans värld. Med facit i hand kan vi konstatera att de, tragiskt nog, lyckats väldigt väl med sina föresatser.

Har det blivit dags för den kristna församlingen att ”göra en 68:a”? Att på allvar börja be för de sju maktsfärer som ett samhälle kan sägas bestå av, de sfärer som på ett väldigt direkt sätt bestämmer inriktningen för ett samhälle. Till dessa ”sju berg” brukar man, förutom media, utbildningsvärld, politik och kultur/underhållningsvärld, även räkna finansvärlden, familjen och församlingen. 

Tänk om vi rentav skulle börja be Gud att resa upp kristna ungdomar, sådana som Bibelns Daniel, Josef och Ester, som kan ta plats i de världar där makten finns. Tänk om vi sedan skulle stötta dem, fortsätta be för dem och göra allt för att de ska lyckas i sin kallelse.

”Nej, det vill vi absolut inte”, säger någon och hänvisar till hur vi alltid gjort och att vårt uppdrag enbart handlar om att vinna själar. Ja, men glöm då inte att själarna, de stora massorna av människor, dagligen påverkas av det som kommer ut ur mediebruset, till exempel genom skolböcker och storfilmer. Allt härrör från de sju ”berg” där makten finns. Det fåtal personer som sitter på toppen av dessa berg har ett avgörande inflytande över vilka idéer och värderingar som ska serveras till landets invånare.

Om vi på allvar vill påverka vårt land behöver vi se en folkväckelse. Men vi behöver också få uppleva en samhällsreformation, där rättfärdighet får ta plats på de arenor där makten finns.

Skriften sammanfattar det väl: När de rättfärdiga kommer till makten gläder sig folket.

Tänk om vi rentav skulle börja be Gud att resa upp kristna ungdomar, sådana som Bibelns Daniel, Josef och Ester, som kan ta plats i de världar där makten finns

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10