Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Den ettbarnspolitik som Kina drev under många år, med många flickaborter som följd, har resulterat i stora problem på många olika plan i dag, skriver Carin Stenström. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Svåra konsekvenser när den gudomliga ekologin slås sönder

Ledare · Publicerad 00:10, 16 dec 2021

Det finns en gudomlig ordning som det är farligt att rubba. Naturens lagar garanterar harmoni, balans och sund utveckling. I vår tid kallas samspelet mellan naturen och dess olika organismer för ekologi.

Samtidigt har den falska uppfattningen anammats att det är människan som har skapat och upprätthåller ekologin. Att det finns en nedärvd mänsklig ekologi erkänns inte, tvärtom. Människan har tagit sig bestämmanderätten över ekologin, och även rätten att ingripa i den.

Hur illa och farligt det kan gå när den mänskliga ekologin sätts ur spel visades i ett tv-reportage häromdagen om mansöverskottet i Kina . Dock nämndes inte orsaken bakom denna utveckling: att den ettbarnspolitik som Kina tillämpade under många år, med systematiska tvångs­aborter, ledde till att framför allt flickfoster inte fick födas.

Resultatet blev att antalet män i yngre åldrar nu kraftigt överstiger antalet kvinnor. Möjligheten dels till enkla aborter, dels till könsbestämning av fostret ledde till att den ekologiska, eller gudomliga, balansen mellan män och kvinnor sattes ur spel.

Detta gäller inte bara Kina, utan också ett land som Indien, där antalet flickaborter är högt, och andra länder i till exempel Centralasien, där utvecklingen är likartad. Även här har det uppstått en obalans, som redan efter några årtionden innebär mycket stora problem på många olika plan.

På det nationella planet i dessa länder har tvångsaborterna, som i sig innebar en mycket kraftig befolkningsminskning, fått en fördubblad effekt genom att aborterna i stor utsträckning drabbade dem som skulle föda nästa generation. På det personliga planet döms många män till ett liv utan familj och barn.

Att denna obalans kan leda till svåra spänningar i samhället verkar nästintill ofrånkomligt. Vilka uttryck det kan ta går inte att förutsäga, mer än att det kommer att leda till instabilitet i och kanske mellan samhällen. För kvinnorna, som alltså befinner sig i kraftig minoritet, leder obalansen till stark utsatthet och fara.

Även i Sverige och andra länder görs så kallade könsselektiva aborter, det vill säga att flickor väljs bort också i vårt land. I västvärlden, där könens lika värde betonas och där föräldrar inte är beroende av söner för sin försörjning på äldre dagar, har detta väckt oro. Men när man väl satt agendan att abort ska betraktas som en mänsklig rättighet blir det svårt att komma med förslag som begränsar den rättigheten.

Respekt för den gudomliga ordningen, respekt för livet, respekt för sanningen är och förblir grundläggande i den mänskliga tillvaron. Sätts detta ur spel hotas det mänskliga samhället.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00