Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Frågan om Guds existens – och därmed frågan om uppståndelsens möjlighet – måste vi ta ställning till på andra sätt än genom naturvetenskapliga experiment, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Istock

SR:s program tar fel om Gud och naturvetenskap

Ledare · Publicerad 00:10, 25 maj 2022

Sveriges Radio P1 har lanserat en ny programserie med rubriken ”Som fan läser Bibeln”. Det är en annorlunda bokcirkel om världens mest lästa bok.

Första avsnittet handlar bland annat om 1 Korinthierbrevet 15 och Paulus påstående om Jesu uppståndelse. Gäster i programmet är dels Patrik Svensson, författare till den uppmärksammade boken Ålevangeliet, dels Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid Teologiska Högskolan i Stockholm.

Det är välkommet med en öppen diskussion om Bibelns texter, vilka under mer än tusen år utgjort en viktig del av vårt lands kultur. Bibelns tankeinnehåll och texternas formuleringar har genom historien påverkat både enskilda människors liv och samhällets utveckling på ett djupgående sätt.

Samtidigt är programmet en nästan övertydlig illustration av hur sekulariserat Sverige är i dag. Att det finns en teolog med i samtalet gör därvidlag ingen skillnad.

Tidigt i samtalet är det några saker som slås fast. Nämligen att vi vet att döda inte kan uppstå och att ett påstående om uppståndelse inte går att förena med vad naturvetenskapen i dag lär oss. Den självklara utgångspunkten är naturen, och då följer helt riktigt att döda inte kan uppstå.

Men det visste också de första kristna. De hävdade inte att något ovanligt eller märkligt hade skett med Jesu döda kropp utifrån naturen, som om ett undantag, liksom av sig självt, hade inträffat i de naturliga processerna av förruttnelse.

Paulus är tydlig i 1 Korinthierbrevet 15: ”... vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus” (v 15). Anspråken är alltså inte att naturen en gång var oregelbunden, utan att den Gud som skapat all natur uppväckte Jesus från det döda. Det påståendet strider inte mot någon naturvetenskaplig kunskap.

Naturvetenskapen kan undersöka naturen och beskriva hur den fungerar, men den kan inte ta ställning till om det finns något mer än naturen. Den kan beskriva det fysiska, inte avgöra det metafysiska.

Frågan om Guds existens – och därmed frågan om uppståndelsens möjlighet – måste vi ta ställning till på andra sätt än genom naturvetenskapliga experiment. För precis som med andra stora frågor – som frågan om gott och ont, eller frågan om människans värde eller frågan om varifrån naturen kommer – så kan naturvetenskapen inte besvara frågan om Guds existens.

Låsningen vid det inomvärldsliga perspektivet gör att samtalet inte blir en diskussion om vad texten säger. De intressanta frågorna om vad det är Paulus och de övriga apostlarna påstod – och varför de påstod det – uteblir, och det är synd.

Låsningen vid det inomvärldsliga perspektivet gör att samtalet inte blir en diskussion om vad texten säger.

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier