Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Vi får inte förbise kraften i islams värderingar, och hur radikalt dessa skiljer sig från demokratiska rättigheter i väst, menar Per Ewert. (Kvinnan har inget med innehållet i artikeln att göra.) Foto: Piaxbay

Sluta ursäkta de negativa inslagen inom islam

Ledare · Publicerad 00:10, 13 maj 2022

Under 1900-talet byttes den traditionella kristna värdegrunden i Sverige stegvis ut mot en sekulär sådan. De senaste åren har också en annan värdekultur tagit sig in och gör anspråk på inflytande. Den nya utmanaren är islam, men dess värdegrund står i flera stycken mycket långt från såväl en kristen som en sekulär svensk etik.

Dessa skillnader behöver lyftas fram i ljuset, och Uppdrag gransknings program ”Sexköp i Allahs namn” är en viktig påminnelse om att islam inte är en religion som andra.

Fenomenet med  mutah, det som SVT-granskningen kallar ”njutningsäktenskap” är väl känt. Men precis som andra baksidor inom islam har detta länge förtigits i det identitetspolitiskt genomdränkta Sverige, som gärna vill betrakta muslimer som en socioekonomiskt utsatt grupp som via offentliga insatser ska bli välintegrerade samhällsmedborgare.

Men en sådan inställning förbiser alltid kraften i islams värderingar, och hur radikalt dessa skiljer sig från demokratiska rättigheter i väst.

Claphaminstitutets senaste rapport om islamiska och västerländska värderingar tar bland annat upp just det problem med så kallade ”temporära äktenskap” som beskrivs i Uppdrag granskning-programmet. Intervjun med rapportförfattaren Omid Pasbakhsh i Världen idags programserie Hotspot har fått mycket stort genomslag, vilket säger något om behovet av saklig information om islams faktiska värderingar.

Muslimska kulturer kritiserar gärna västerländsk dekadens, men det är otvetydigt så att islam självt rymmer en stark sexualisering med ett ensidigt fokus på mannens drifter. Detta uttrycks exempelvis i mannens rätt att ha fyra fruar, eller i hur de som dör i strid för Allah ska erbjudas fri sex med mängder av oskulder i himlen.

Haditherna berättar att Muhammed godkände, och hans lärjungar praktiserade, seden att betala en slant för att ingå ”äktenskap” en liten stund och sedan lämna kvinnan åt sitt öde.

Detta är en grav förvridning av tanken med äktenskapet, det är ett agerande i strid med den svenska sexköpslagen, och det är djupt förnedrande för de kvinnor som reduceras till objekt för mäns önskan om tillfälliga sexuella förbindelser, förklädd i religiösa termer.

Även om shiamuslimernas ledare i Sverige reagerade negativt på tv:s avslöjande erkände han utan omsvep att ”temporära äktenskap” är helt inom ramen för islam. Samma sak gäller flera andra islamiska fenomen som västvärlden annars motarbetar.

Det behöver bli ett slut på denna ursäktande attityd gentemot islam. Det är en helt annorlunda värdekultur, och det behöver diskuteras öppet. 

Muslimska kulturer kritiserar gärna västerländsk dekadens, men det är otvetydigt så att islam självt rymmer en stark sexualisering med ett ensidigt fokus på mannens drifter.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Ännu en temadag om samkönade relationer i EFK

Stockholm. Evangeliska frikyrkans arbete med frågan om samkönade relationer går vidare. Lördagen 1 oktober... måndag 26/9 07:00

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier