Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Skrämselutspel från desperat S-ledning skapar oro

Ledare · Publicerad 00:10, 6 sep 2022

Mindre än en vecka till valet och frånvaro av sedvanliga opinionsmätningar från de stora redaktionerna kan antyda att det rör sig mer i väljarkåren än man anser vara lämpligt.

Ett annat tecken på att detta är en annorlunda valrörelse är det faktum att Sveriges riksdag med kort varsel kallades in för att diskutera hur de multinationella företag som styr energiförsörjningen i Europa och världen ska räddas från ekonomisk kollaps.

Världen idag har under de senaste månaderna varit i stort sett ensam om att uppmärksamma att marken gungar under dessa företag. Några undanstoppade notiser har flutit in om att Tyskland tvingats till räddningsinsatser av en stor gasleverantör. Men i övrigt har det varit tyst, också från redaktioner som helt säkert har insyn och kunskap, till exempel Dagens industri och Dagens Nyheter.

DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski, ondgjorde sig på söndagen över att politikerna inte uppmärksammade elkrisen. Han generades inte av att den egna tidningen också valt tystnaden, kanske för att en inblick i hur det förhåller sig skulle sända chockvågor genom läsekretsen/väljarkåren.

Under måndagsförmiddagen ställde sig finansutskottet bakom regeringens förslag till ekonomiska garantier till energibolag som hotas av likviditetskris. Men ännu på måndagseftermiddagen fanns få reaktioner, från media eller politiker på Magdalena Anderssons utspel, som fångade övriga partier i en rävsax, antingen avvisa det plötsliga förslaget och riskera att betraktas som oansvarig eller spela med i ett demokratiskt tvivelaktigt spel. 

Magdalena Andersson, som under valrörelsen gett intryck av att inte hänga med i viktiga frågor, vill nu tävla i en gren som hon anser sig behärska: krishantering där medborgarna ska skrämmas till underkastelse. Hon refererar gärna till pandemibekämpningen, utan att komma ihåg att Sverige också den gången saknade beredskap och reaktionsförmåga. Medborgarna skulle leva som vanligt var beskedet under några månader, medan covidsmittan spreds i landet. 

På samma sätt har regeringen avstått från att ge medborgarna ordentlig information om den hotande elkrisen, och därtill förklarat att några sparinsatser vad gäller elförbrukning inte behövs. Därför står svenska medborgare i dag betydligt sämre rustade än folk i andra europeiska länder.

Allt fler tvivlar på att Magdalena Andersson besitter den kyla, integritet och klokskap som behövs i krislägen. Det krävs mer än att handla på första impuls och rusa i väg med ogenomtänkta åtgärder.

Två sådana impulshandlingar vidtogs under veckan som gått. Dels en presskonferens, där ett av de större riksdagspartierna beskrevs som en säkerhetsrisk av två tunga ministrar, som (kanske av viss skamkänsla?) valt att hålla sin presskonferens på partikansliet i stället för i regeringskansliet. Dels Anderssons exempellösa utspel på lördagskvällen om hotande finanskris, något hon dittills undvikit att informera medborgarna om.

Det är inte den sortens ogenomtänkta handlingar som Sverige behöver under en hotande svår kris. Ytterligare skrämskott lär komma under den sista valveckan.

Magdalena Andersson vill tävla i en gren som hon anser sig behärska: krishantering där medborgarna ska skrämmas till underkastelse.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Guldstaty vid New York-domstol hyllar abort

USA. En cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur har placerats på en... måndag 6/2 13:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00