Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Skrämmande AI-utveckling gör Bibelns apokalyptiska texter relevanta

Ledare · Publicerad 00:10, 13 maj 2023

Människor har alltid upplevt sig leva i den sista tiden. Omvälvande händelser, förödande naturkatastrofer och blodiga krig har ofta tolkats som ett tecken på att den yttersta tiden är inne.

Genom den kristna kyrkans tvåtusenåriga historia har Bibelns apokalyptiska texter, alltifrån Daniels bok i Gamla testamentet till Bibelns sista bok Uppenbarelseboken, ofta varit den lins som tidens tecken tolkats. Spekulationerna har varit många och domedagen ofta nära.

Felslagna förutsägelser, och vidlyftiga utpekanden av specifika personer som antikrist, har mynnat ut i att kyrkan, generellt sett, tystnat i fråga om de apokalyptiska texternas relevans.

Detta är djupt olyckligt eftersom dessa texter, och de profetiska förutsägelserna som inte minst Jesus uttalat, aldrig varit mer relevanta än i den tid vi just nu lever i. Bibelns häpnadsväckande beskrivningar, och varningar, av den yttersta tidens katastrofala globala skeenden är varken få eller obegripliga.

De sista årtiondenas snabba tekniska utveckling, inte minst inom AI (Artificiell intelligens), har fått världen att häpna. Och experterna att oroas. Nu är det inte längre kyrkans män som varnar för de hotande framtidskatastroferna utan forskarna själva.

När nu senast den 75-åriga datavetaren Geoffrey Hinton, som fått smeknamnet ”gudfar till AI”, offentligt går ut och varnar för utvecklingen inom AI är det på allvar (se artikel Världen idag 6/5 -23).

Poängen i Hintons varningar är att AI nu snabbt börjar bli så intelligent att den kan börja skapa autonoma dödliga vapen som riktas mot människor som vill stänga ner dess program.

Vidare talar han om att AI kommer att bli extremt skicklig på att manipulera, skapa falska videor och foton, och själv kunna veta hur man programmerar och därmed komma runt restriktioner som vill begränsa den.  

Geoffrey Hinton är inte ensam i sina varningar. Entreprenören Elon Musk, som finansierat avancerade projekt inom AI:s yttersta frontlinjer, har också nyligen gått ut och varnat för vilka farliga konsekvenser denna forskning kan leda till.

När sjömännen själva blir oroliga för den annalkande stormen finns det skäl för oss andra att ta det på allvar.

Uppenbarelseboken (ca 95 e Kr) är en bok som blivit oss given för att studeras och tolkas i varje tid. Johannes skriver: ” Saliga är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära” (Upp 1:3).

Boken varnar för att det i den yttersta tiden ska växa fram ett politiskt globalt maktsystem med syfte att få full kontroll över alla världens människor. Det är både ett politiskt och religiöst välde som kräver full underkastelse. Det beskrivs som ett moraliskt destruktivt vilddjur. Och ”alla jordens innevånare kommer tillbe det…” (Upp 13:8).

Vidare beskrivs ett enormt skickligt propagandasystem som ytligt ser oskyldigt ut, likt ett lamm, men de  ”talade som en drake” (Upp 13:11). Syftet är att förvrida sanningen och förleda världen att följa det första vilddjuret. Makt blir viktigare än objektiva sanningar.  

Johannes ser i en syn att alla jordens innevånare tycks gå omkring med en sak i handen som både kan tala och rörligt interagera med användaren. Om Johannes såg en avancerad form av mobiltelefoner kan han knappast beskriva det bättre. Indoktrineringen sker på individnivå.

Vidare, utöver de politiska och massmediala vildjuren, beskriver Johannes ett ekonomiskt kontantlöst betalsystem där alla genom id-märkning tvingas vara med. Utanför systemet kan ” ingen ... köpa eller sälja utom den som har märket” (Upp 13:16f).

Tecknen klarnar. Tiden krymper.

Nu är det inte längre kyrkans män som varnar för de hotande framtidskatastroferna utan forskarna själva.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Änglar – finns de verkligen?

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur... lördag 30/9 00:00

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10