Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den 26 maj är det dags att rösta fram de 20 ledamöter som ska representera Sverige i Bryssel. Foto: Fredrik Persson/TT

Ska EU-kolossen finna en stadigare grund?

Ledare · Publicerad 00:00, 25 apr 2019

Det är nu en månad kvar till årets val till Europa­parla­mentet. Känner du dig peppad för valrörelse och att gå till röstningslokalen? Inte det? I så fall är du en ganska genomsnittlig väljare i Sverige och Europa.

Det finns dock anledning att läsa in sig också inför detta val.

De politiska partierna brukar generellt ha klart svårare att sälja in EU-valet än vanliga riksdagsval. Förra gången, 2014, var situationen enklare i Sverige, då EU-valet låg som en testövning inför höstens riksdagsval. Det bristande engagemanget i år beror nog i huvudsak på politisk trötthet. Det är bara ett drygt halvår sedan vi senast gick och röstade, och sedan tog det över fyra långa månader innan den nygamla Löfven­regeringen kom på plats.

Många väljare har helt enkelt svårt att uppbåda det engagemang som krävs för att få upp valpulsen på ordentlig nivå.

Men det är inte bara i Sverige som valtempen är sval. Allra märkligast är situationen förstås i Stor­britan­nien, där väljarna nu ska dras ut för att utse ledamöter i en klubb som de ägnat de senaste tre åren åt att försöka gå ur.

EU är en långsamt arbetande kvarn. Man kan klaga över den byråkratiska trögheten i Bryssel, men det är ändå ett långt bättre alternativ än de förödande världskrig som härjade Europa under första halvan av 1900-talet. Samtidigt bubblar inför årets val en kraftfull kritik mot de senaste decenniernas liberala projekt, och en längtan efter stabilare värden, som ofta uttrycks i kristna termer.

Minns att det var i Europa som den kristna tron slog rot och den västerländska civilisationen formades; det var bara här kristendomen inte krossades av muslimska erövringar.

Bland dem som söker efter Europas kristna rötter finns väljare som drivs av trosmässiga, etiska, historiska eller nationella bevekelsegrunder. Opinionsmätningar pekar på att de dominerande socialdemokratiska, kristdemokratiska och liberala partierna kan få svårt att locka ut sina traditionella väljare, medan EU-skeptiska partier kan gå framåt i valet.

Självfallet finns det baksidor om populistiska grupper får ett större inflytande. Men valsedeln är även i år folkets främsta sätt att lyfta sin röst, och framgångar för missnöjespartier beror trots allt på att distansen mellan de styrande och väljarna blivit alltför stor.

EU-valet rymmer också en pedagogisk svårighet, där kandidaternas svar ofta kan tyckas gå i motsatta riktningar, där de kan tycka ja i en fråga av ideologiska skäl, men samtidigt säga nej med motiveringen att frågan inte bör ligga på EU:s bord. Partiernas toppkandidater går från erfarna EU-politiker och halvkända nationella politiker till mindre kända nykomlingar.

De kandidater som sticker ut mest i gå-genom-rutan-avseende är MP:s Alice Bah Kuhnke och KD:s Sara Skyttedal. Båda har en kristen bekännelse, men i Bah Kuhnkes fall följde hon som kulturminister ofta en ideologisk linje långt ifrån en kristen grundhållning. Citatmaskinen Skyttedal har vid olika tillfällen försvarat kristna värden, samtidigt som hon i andra frågor snarare uttrycker en liberal eller sekulärkonservativ position.

I EU-valet står inte regeringsfrågan på spel på samma sätt som i nationella val. Därför blir väljarna också klart rörligare. Den som söker ett parti eller kandidat på stabil kristen grund gör väl i att studera partiernas valplattformar och de enskilda kandidaternas grundhållning och därefter lägga sin röst.

Tiden efter valets avslutning den 26 maj kommer att visa om EU-kolossen ska kunna finna en stadigare grund. Men om väljarnas synpunkter ignoreras, finns risken att bygget kan visa sig vila på lerfötter.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...