Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Satanister tar strid för abort – nu behöver församlingen vakna

Ledare · Publicerad 00:10, 9 feb 2023

Satanister öppnar en abortklinik i delstaten New Mexico i USA. Den nyheten i Världen idag på tisdagen fick nog många att haja till. Hur är det ens möjligt? Varför engagerar sig en rörelse – vars namn utgör själva sinnebilden för ondska – i abortfrågan?

Och man gör det så till den grad att man slår upp en egen klinik. Allt för att värna den abortverksamhet som tappat fart efter Högsta domstolens historiska beslut i fjol. Allt för att rädda den abortindustri som inneburit 63 miljoner ofödda barns död i USA sedan 1973. 

Gruppen, som kallar sig ”Satanic Temple”, framhåller att abort kan betecknas som en religiös ritual och att den därmed bör räknas som en del av religionsfriheten. Med andra ord: en oantastlig rättighet.

Själva ordet ritual för ju tanken till religion, till tillbedjan. Satanister brukar dock noga påpeka att de inte tillber den onda person som gett namn åt deras rörelse. Till skillnad från så kallade djävulsdyrkare – där offerriter med exempelvis djur är ett känt fenomen – framhåller satanisterna att man inte tror på Satan.

I stället dyrkar man värden som individens oberoende, egot och människans djuriska instinkter.  

Redan under antiken offrades barn för att blidka mörka krafter, för att göda den onda andevärlden. Sådant skedde inte minst i dyrkan av Molok, där sådana offer var vanliga. 

I en biblisk kontext värnar den levande Guden alldeles särskilt mycket om ”oskyldigt blod”, det vill säga blodet från en person som inte har gjort något ont, som är helt ren. Denna beskrivning gäller naturligtvis alldeles extra mycket små barn och, än mer, ofödda barn.

Från mörkrets sida har det därför alltid funnits en agenda för att komma åt och döda det oskyldiga. Det som satanister i USA nu ägnar sig åt är därför inte bara osmakligt och makabert – det är mycket avslöjande.

Så sent som i lördags rapporterade Världen idag om ett annat aktuellt uttryck av liknande slag: en cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur som placerats på en domstolsbyggnad i New York i USA. Kvinnan har horn som en bock och beskrivs av Fox News som ”satanisk”.

Konstnären själv medger att det är en markering emot det nya och mer fostervänliga system som förra årets HD-beslut inneburit.

Tänk om det finns en andlig verklighet – såsom det beskrivs i Bibeln – och tänk om det samhälle som sanktionerar aborter i själva verket ger näring åt onda andliga krafter? Tänk om aborterna – eller ”ritualerna”, som Satanic Temple av någon anledning värnar så oerhört – i själva verket förlöser en ande av död i de samhällen där abort tillämpas systematiskt?

Oavsett hur man ser på den saken har aborterna – i likhet med allt annat som utförs storskaligt och med lagens goda minne – normerande effekt. Om det är okej att döda de mest värnlösa och oskyldiga människorna, varför skulle det då vara så oerhört problematiskt att utöva våld på gator och torg? Eller att trampa på den svage?  

Detta är något för Sveriges politiska makthavare att tänka på när man nu vänder på alla stenar i kampen för att förebygga våldsbrottslighet.

Det ”nyväckta” satanistiska intresset för abort är framförallt en stark signal till oss som Guds församling. Om satanisterna så ivrigt tar strid för det fria abortsystemet, hur mycket mer skulle då inte vi göra motsatsen – ta strid för det ofödda människolivet?

Att göra det är kanske mer angeläget och mer andligt än vad vi någonsin anat. 

Om det är okej att döda de mest värnlösa och oskyldiga människorna, varför skulle det då vara så oerhört problematiskt att utöva våld på gator och torg?

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10