En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

”Den långa marschen genom institutionerna” – en slogan som myntades 1967 av studentaktivisten Rudi Dutschke (t v) – har i dag har lett till vänsterns kontroll över universitet, kyrka, kulturliv och förvaltning i en omfattning som ingen kunde ana, skriver Carin Stenström. Foto: AP/TT

Så lyckades vänstern ta över vårt samhälle

Ledare · Publicerad 00:00, 19 jan 2021

Hotspotsamtalen om utvecklingen i det sena 1900-talet och framåt, som kan ses på Världen idags Play-tjänst och Youtubekanal, ger viktiga insikter om vänsterns stora framgångar.

I ett skede där kommunismen i västvärlden var dömd till en marginaliserad tillvaro, växlade vänstern fokus och strategi, bort från politisk revolt till en tankens och värderingarnas revolution. ”Den långa marschen genom institutionerna” inleddes, vilket i dag har lett till en kontroll över universitet, kyrka, kulturliv och förvaltning i en omfattning som ingen kunde ana.

På drygt femtio år har det demokratiska västerlandet och dess värderingar i grunden förändrats.

Taktiken lades om: man skulle använda demokratin som medel för att nå de ideologiska mål man inte kunde nå genom väpnad revolution. Lenins attityd att massan skulle kuvas gällde alltjämt, numera inte med fysiskt våld utan med andra subtilare medel.

Man tog makten över fråga efter fråga och såg till att den som hade en annan uppfattning lärde sig tiga och inse att priset kunde bli högt för en uppfattning som inte stämde med den påbjudna.

Denna nya vänster blev häpnadsväckande framgångsrik. Men den var inte ensam i sin kamp, utan fick draghjälp från liberala krafter, som aningslöst agerade förtrupp. Liberalerna, om några, borde ha bjudit motstånd, men valde att liera sig med antidemokratiska krafter. De stred för en långtgående personlig frihet, utan att inse att dessa som de lierat sig med i slutändan ville ha mindre personlig frihet, mindre av de demokratiska fri- och rättigheter som utgjorde grundtankar hos liberalerna.

De tidiga stegen gällde kyrka, familj, kamp mot äktenskapet, ökad sexuell frihet och fri abort. I samtliga dessa fall gick de liberala Stock­holms­medierna i täten. Och på denna tid, liksom för all del också nu när det gäller ”fel” åsikter, var det inte tal om respekt för oliktänkande eller vaksamhet mot kränkningar; tvärtom. Ett uttryck som ”lata hemmafruar” var flitigt använt, liksom olika invektiv om kristna och deras företrädare.

Successivt skrämde man till tystnad. När en fråga vunnits, som till exempel abortfrågan, tolererades i princip ingen kritik. Cirkeln är nu sluten: de som en gång gick till storms mot all form av censur förordar nu censur av kritiska röster, till exempel på internet.

Men den nya vänstern behövde också annan hjälp för att nå framsteg. En sådan var en mycket snabb expansion av den offentliga sektorn, vilket gav helt nya möjligheter att ta sig in i statlig och kommunal förvaltning och i undervisningssektorn. Ett antal nya institutioner tillkom som på beställning, inte minst inom kultur- och folkbildningssektorn och erbjöd öppna dörrar in i förvaltningen.

En tredje förutsättning för framgång var uppbackningen av stora ekonomiska intressen, till exempel inom en växande kultur- och underhållningsindustri. En framgångsrik rörelse drar till sig krafter som vill bli en del av och dra nytta av den. I det kommunistiska Kina, har staten sedan länge växlat in på en kapitalistisk kurs; det är därför inte konstigt att också västerlandets nya vänsterrörelse backas upp av starka ekonomiska intressen. 

Arbetsmiljö, löner, social trygghet är frågor som i allt mindre omfattning engagerar vänstergrupperna. Den egna makten står i centrum, en hård kontroll över individerna har uppnåtts.

Det är en enastående framgång för en rörelse som aldrig har fått några mandat att förändra samhället. Och i samma omfattning, en katastrof för det samhälle som utsatts för förvandlingen.

Man tog makten över fråga efter fråga och såg till att den som hade en annan uppfattning lärde sig tiga och inse att priset kunde bli högt för en uppfattning som inte stämde med den påbjudna.

En miljon muslimer väntar på en kopp te

Ledare Sveriges demografiska karta är stadd i snabb förändring. År 2021 var strax över två miljoner... lördag 12/6 00:10

Att nå människor i olika kulturer

Missionsglimten Jag och en kollega ledde en workshop i Chiang Mai, Thailand, för en tid sedan. Den handlade om hur... lördag 12/6 00:00

Hur är det med Israels skyldighet att försvara sin befolkning?

Israelkommentar Anklagelserna om att Israel använder oproportionerligt våld är stående i varje attack Israel blivit...

Världen idag gratulerar: Mikael Swetzén, 30 år

Resenär. Han har redan bott utomlands vid ett flertal tillfällen, besökt fyrtio länder och arbetat som...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier