Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stormningen av bastiljen i Paris 14 juli 1789 vilket brukar ses som startskottet till den franska revolutionen. Foto: TT

Revolutionärerna själva de värsta förtryckarna

Ledare · Publicerad 00:00, 22 jul 2020

Med jämna mellanrum tycks vänsterprogressiva rörelser kollapsa i något slags inbördeskrig i en allt radikalare riktning. Nya fiender ska upptäckas och förgöras, under det att revolutionen eskalerar och till slut börjar äta sina egna barn.

Det hela började under franska revolutionen, där vänster-högerskalan föddes utifrån hur grupperna satte sig i Nationalförsamlingen, och där revolutionärerna för varje år flyttade allt längre ut i vänsterradikalism. Till slut övergick Frankrike i Skräckväldet, där vem som helst kunde anklagas och giljotineras som kontrarevolutionär.

För hundra år sedan uppstod i samband med ryska revolutionen en process där allt radikalare socialistiska rörelser sprängde sig ut och blev allt extremare, med Stalins skenrättegångar som grövsta exempel. För femtio år sedan stred 68-rörelsen inbördes om vilka som var de renläriga och vilka som skulle slås ner som klassförrädare och smygborgare. Olika tider, liknande processer.

George Orwells ”Djurens gård” är en av 1900-talets främsta litterära allegorier. Djuren på gården gör uppror och driver bort den slavdrivande bonden. Men snart börjar framför allt grisarna på olika sätt sätta sig över de andra djuren, och till slut är det inte längre möjligt att se någon skillnad mellan de gamla och de nya förtryckarna. Likheterna med verklighetens Sovjetkommunism var helt avsiktliga.

I dag är det inte bara den ekonomiska klasskampen som utgör spelplan för radikalismens riddare. Dagens revolutionstribunaler tar sig rätten att döma dem som förrått klass-, ras-, köns-, eller hbtq-och-så-vidare-perspektivet. Men de allt intolerantare angrepp som dessa dagar utförs i toleransens namn tar sig allt mer problematiska uttryck.

Ett talande exempel är Patrick Harrington i Denver, USA, som drivit yogastudios med värderingar som var helt ”rätt” inom åsiktskorridoren. Men för några veckor sedan beslöt sig aktivister inom trans- och BLM-rörelsen sig för att han inte var tillräckligt hängiven. På några veckor hade sociala medier-drevet slagit hans rörelse i spillror. Harrington hade fel hudfärg, fel kön och fel sexuell identitet. Han hade inte en chans.

Men även i Sverige har den nya tidens makthavare blivit de nya förtryckarna. Svenska Dagbladets intervju med tidigare kulturchefen Åsa Linderborg har uppmärksammats för hur hon nu börjar utvärdera sitt ansvar för hur MeToo-drevet medverkade till Kulturhuschefen Benny Fredrikssons självmord. Båda hade gjort samma klassresa, men makten låg hos medierna. I samband med intervjun påminde prästen Helena Edlund om hur hon förlorade både arbete, bostad och nära nog själva livet i den hetsjakt som hon och de andra kvinnliga prästerna drabbades av från de politiskt korrekta i både medier och kyrka efter aktionen Mitt Kors, till stöd för förföljda kristna. Fel religiös grupp, fel profil. Hon hade inte en chans.

De ultraprogressiva som ständigt söker nya förrädare att slå ner riskerar att göra slut inte bara på sina tänkta fiender utan i slutänden även på sig själva. När alla gamla statyer har välts, och alla levande fiender slagits ner ser även revolutionärerna att deras himmelrike ändå inte kommit. Denna galenskap måste få ett slut innan samhällsskadorna blir oreparerbara. Skräckväldet i Frankrike slutade med att Napoleon satte stopp för eländet, bara för att ersätta det med en egen totalitarism. Måtte alla sunda krafter i vår värld i dag sätta in sina krafter för att välja rätt väg mellan att låta de fria radikalerna slå sönder ännu mer av befintlig ordning eller att den folkliga frustrationen manar fram ett annat totalitärt samhälle. Den balansen måste vi klara.

När alla gamla statyer har välts, och alla levande fiender slagits ner ser även revolutionärerna att deras himmelrike ändå inte kommit.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier