Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

I veckan beslöt riksdagen, med uppbackning av samtliga partier, att Sverige ska skicka ytterliga 5 000 pansarskott till Ukraina – ett bra beslut, menar Stefan Gustavsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rätt väg att skicka vapen men utan att gå in i kriget

Ledare · Publicerad 00:10, 25 mar 2022

I veckan beslöt riksdagen, med uppbackning av samtliga partier, att Sverige ska skicka ytterliga 5 000 pansarskott till Ukraina. Det är ett bra beslut. Ukraina utkämpar inte bara en rättfärdig kamp för sitt eget land och sin egen frihet – just nu slåss de för hela Europa. På sikt står också Sveriges säkerhet och frihet på spel.

Vladimir Putin drömmer om att skriva in sig i historien som den som upprättar ett sargat Ryssland. I verkligheten har han placerat sig i raden av män från det förra århundradet – som Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot – som lät sig bli ondska förkroppsligad och vars namn för alltid är förknippade med terror och död. I mötet med sådant mörker går det inte att vara neutral.

Kristna är kallade att kämpa för rättfärdighet och fred. Jesus säger i inledningen till Bergspredikan: ”Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner” (Matt 5:9; B2000). Arbete för fred, med dialog och förhandlingar, är alltid den självklara utgångspunkten. Krig är fasansfullt bortom vår vanliga föreställningsförmåga och det som går att göra för att undvika kriget måste vi också göra.

Ändå är det rättfärdigt att Sverige genom vapenleveranser stödjer Ukraina militärt.

Tanken på det rättfärdiga kriget har en lång historia i den kristna kyrkan, främst förknippad med Augustinus (354–430) och Thomas av Aquino (1225–1274). Som det står i Augustinus berömda bok Om Gudsstaten: ”Den orättfärdiga aggressorn tvingar den vise att föra ett rättfärdigt krig.”

Tanken på det rättfärdiga kriget utgör ingen hyllning till kriget. Det är i stället en noggrant genomtänkt hållning till krigets onda. En legitim regering har uppdraget att skydda sitt land och sina medborgare. När alla andra möjligheter är uttömda har ett land rätt att försvara sig också militärt.

Det finns flera argument för denna tanketradition. 

För det första bygger den på en kristen realism inför den fallna världen. Dessvärre finns det ondska som inte känner begränsningar, som inte låter sig hejdas av argument, förhandlingar och kompromisser och som därför måste, om möjligt, stoppas eller åtminstone minimeras på annat sätt. Alternativet är annars att ondskan ges fritt spelrum, vilket är orättfärdigt.

För det andra säger oss våra moraliska intuitioner att när människoliv, godhet och sanning skövlas måste vi ingripa. När den svagare angrips kan man inte bara stå bredvid och titta på. Då måste angreppet stoppas och för att det ska kunna stoppas måste det mötas på sin egen nivå. Ett militärt angrepp går inte att stoppa med enbart slagord och handhjärtan. 

Samtidigt måste man göra en moralisk bedömning av krigsinsatsen: Åstadkommer den mer gott än ont? Som Nato gör nu, när man väljer att inte direkt gå med i kriget, eftersom det skulle leda till något ännu mer ont, ett tredje världskrig.

För det tredje är det ett perspektiv som är grundat i de bibliska texterna. I fortsättningen på Bergspredikan bejakar Jesus rättsordningen i samhället och att det finns ett våldsmonopol som sätter gränser för ondskan. Han talar bekräftande om hur ”domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse” när du har gjort det onda (Matt 5:25).

Välkända är också Paulus ord i Romarbrevet kapitel 13 om att överheten inte bär sitt svärd förgäves, utan har som uppdrag att begränsa det onda och skapa utrymme för det goda.

Det finns alltså ingen principiell motsättning mellan att i alla lägen arbeta för fred och icke-våld, samtidigt som man tvingas inse att det finns situationer där den enda möjligheten att försvara det goda är att göra det militärt.

Tanken på det rättfärdiga kriget utgör ingen hyllning till kriget. Det är i stället en noggrant genomtänkt hållning till krigets onda.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00