Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Sidas chef Carin Jämtin försäkrade på ett seminarium i Almedalen att frågor som de om aborter och icke-diskriminering ska drivas ännu starkare i svenskt biståndsarbete. Foto: Per Ewert

Radikal agenda för samman RFSU och Svenska kyrkan

Ledare · Publicerad 00:00, 9 jul 2019

Almedalsveckan är en mötesplats där oliktänkande kan träffas, debattera och i den bästa av världar lära av varandra. Det finns dock ett område som präglats av ett kraftigt vi och dom-tänkande och där motröster inte är intressanta. Paradoxalt nog är det just det område där arrangörerna berömmer sig av att vara öppna och toleranta.

RFSU och Svenska kyrkan har flera gånger samarbetat under Politikerveckan i Visby, företrädesvis på teman kring identitet och sexualitet. I det läger där de landat tillsammans fanns dock ingen plats för motröster, inte heller för bibliska värden.

Svenska kyrkans utlandsarbete bytte i höstas namn till det aktionsladdade ”Act”. Organisationen är en sammanslagning av två tidigare: Lutherhjälpen samt Svenska kyrkans mission, där det senare hade som uttalat syfte ”att sprida evangeliet om Jesus” över världen. I det seminarium som de i torsdags arrangerade ihop med RFSU blev det dock tydligt att detta uppdrag har förändrats dramatiskt.

Den filosofiska förutsättningen på arenor med detta vi och dom-perspektiv är att ”vi” självklart måste ledas av västerländsk hyperindividualism, där individens oberoende räknas som högsta goda. ”Dom” blir därmed alla grupper som kritiserar filosofin. Dessa benämndes i Visby sällan under titeln ”kristna” eftersom Svenska kyrkan trots allt vill betraktas som kristen, samtidigt som man bejakar agendan hos exempelvis RFSU. I stället är ord som ”högerkonservativa” eller liknande vanliga stämplar på den motpart som aldrig bjuds in att göra sin egen röst hörd.

Torsdagens samarrangemang visade tydligt att de som Svenska kyrkan väljer som partner också är samhällets mest relationsradikala krafter: RFSU:s generalsekreterare, två samordnare som driver dessa frågor internationellt, Sida-chefen Carin Jämtin, samt slutligen Kanadas ambassadör som stolt förkunnade hur landets regering på kort tid har drivit igenom en radikal agenda.

Pippa Norris och Ronald Inglehart, ledare för World Values Survey publicerade nyligen boken ”Cultural backlash” (Kulturellt bakslag), som beskriver hur stora delar av befolkningen i framför allt Europa och USA nu slår tillbaka mot den liberalism som fjärmat sig alltmer från traditionella värden. Seminariets moderator, Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén, var glasklar: Alla krafter måste mobiliseras till motstånd mot denna motreaktion. Han fick också starkt stöd från övriga medverkande, som intygade hur de målmedvetet driver dessa radikala idéer i alla sammanhang där de verkar. 

Förra S-ministern Jämtin försäkrade två gånger att Sida framöver ska driva den här agendan ännu starkare i svenskt biståndsarbete. Detta – och det är kanske den viktigaste poängen i denna ledare – bör vara en tankeväckare för alla de kristna hjälporganisationer som samverkar med Sida. Jämtins och Svenska kyrkans inriktning kan summeras i de punkter som RFSU uttalat som bärande i deras arbete: aborter och icke-diskriminering – med specifikt fokus på HBTQI. Detta är det fokus som framöver ska gälla för det statsunderstödda biståndet. Eventuella förhoppningar om att kyrkan och statsmakten kanske kan mötas halvvägs måste tyvärr betraktas som fromma men alltför naiva. Sidas arbete kommer framgent att ännu starkare drivas av den ensidiga världsbild som avfärdar oss med en traditionell syn på människolivet, sexualitet och relationer som ett ”dom” som måste bekämpas. Lyséns slutord till sina seminariekamrater är talande för den som funderar över Svenska kyrkans framtida väg: ”Vi arbetar tillsammans redan i dag, men nu måste vi forma ännu starkare allianser.”  

Sidas arbete kommer framgent att ännu starkare drivas av den ensidiga världsbild som avfärdar oss med en traditionell syn på människolivet, sexualitet och relationer som ett ”dom” som måste bekämpas.

OM Sverige har begärt utträde ur Svenska missionsrådet

Ekumenik. I samband med Svenska missionsrådets årsmöte nyligen tillkännagavs att missionsorganisationen OM... onsdag 3/6 09:50

FN-utspel om könsneutralt språk sågas

Normkritik. FN publicerade för två veckor sedan en uppmaning till användande av ett mer könsneutralt språk,... onsdag 3/6 06:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...