Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Det är av stor vikt att journalister och producenter inom public service slutar normalisera och i stället tar sig upp ur det vänsterliberala smala dike man grävt ner sig i, menar dagens ledarskribent, Per Ewert. (På bilden, Sveriges Televisions entré i Stockholm.) Foto: Jonas Ekströmer/TT

Public service lutar tydligt åt Gal(et) håll

Ledare · Publicerad 00:00, 13 jun 2019

Att public service-media länge lutat åt vänster är väl känt. Men i det nya politiska landskapet har Gal–Tan-skalan blivit ett viktigt verktyg för att jämföra partier och åsikter. Näringslivets Medieinstitut har nu publicerat en rapport om hur granskningsnämndens fällningar positionerar sig på den nya skalan. Resultatet blev det väntade. 

Från 2012 och fram tills nu har granskningsnämnden fällt 16 inslag för politisk opartiskhet. Inget inslag har fällts för att vara alltför höger, ett fälldes för att vara alltför vänster. Det är ett litet urval, men bekräftar ändå vänstertendensen.

Det mest intressanta i rapporten är dock fördelningen längs Gal–Tan. Under dessa år har gransk­nings­nämnden inte ansett något enda inslag i SVT, SR och Utbild­nings­radion som alltför långt åt Tan – traditionella, auktoritära, nationalistiska värderingar. Däremot har nämnden fällt tolv inslag för att dra alltför långt åt Gal – gröna, alternativa, libertarianska värderingar.

Rapportens titel, ”Public service – en bastion för vänsterliberaler?”, bekräftar den verklighet som de flesta upplevt intuitivt. Idéer inom den vänsterliberala sfären förmedlas ofta som en självklar utgångspunkt, utan reflektion över att den är en position bland andra, och internationellt sett dessutom en tämligen extrem sådan. 

Denna tidnings ledarsida har som grundprincip att föra fram en kristen hållning i aktuella samhällsfrågor. En sådan inställning är dock inte detsamma som att stå i Tan-lägret. Det finns flera åsikter av auktoritärt och nationalistiskt slag som avviker starkt från en biblisk syn på människan och samhället.

Men det är uppenbart att de kraftigaste angreppen mot en kristen grundsyn i vår svenska kontext kommer från den motsatta sidan. 

De värderingar som i Gal–Tan-skalan beskrivs som libertarianska och alternativa har normalt en vass udd riktad mot bibliska värderingar. 2013 fällde granskningsnämnden ett inslag som sändes dagen för kyrkovalet, där Jesus beskrevs som socialdemokrat och där partiets angrepp mot traditionella kristna värderingar fick stå oemotsagda.

Ett annat inslag som fälldes var från programmet Gokväll, där SVT:s egna företrädare uttryckte sig negativt om skolavslutningar i kyrkan. Ett tredje exempel var från radions P4, där en frikyrkopastor stämplades som ”homofobisk” och negativ till ”kvinnors egenbestämmande av sin kropp”. 

Dessa var fall där gransk­nings­nämn­den slog fast att SVT och SR gått över gränsen. Men samtidigt slås nog de flesta av oss av samma insikt: Är inte de här tre exemplen rätt vardagliga inslag i svensk public service?

Det finns en risk att vi i vår starkt sekulära tillvaro vänjer oss vid att kristen tro och värderingar ständigt angrips och hånas. På ett sätt ligger det i kristendomens dna att lida förföljelse för tron och de värderingar som följer den. Det är därför kristna inte brukar slå tillbaka med hot och våld, och det är också ett av skälen till att kristendomen angrips på ett sätt som aldrig skulle ske mot islam.

Men vi bör heller inte tiga stilla och acceptera angreppen som rättvisa och rimliga. Granskningsnämndens bedömningar är ingen exakt vetenskap, men att anmäla osakliga angrepp är ett sätt att uppmärksamma dem.  

Samtidigt behöver public service på ett större plan sluta normalisera det vänsterliberala dike där public service-media grävt ner sig. När Sverige nu har lämnat licenssystemet och övergått till skattefinansierad radio och tv är det av ännu större vikt att journalister och producenter tar sig upp ur sitt smala dike och börjar fullgöra sitt uppdrag att ge en saklig och opartisk nyhetsförmedling. 

Dessa var fall där Gransknings-nämnden slog fast att SVT och SR gått över gränsen. Men samtidigt slås nog de flesta av oss av samma insikt: Är inte de här tre exemplen rätt vardagliga inslag i svensk public service?

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Palestinier vägrade nödhjälp – sändes via Israel

Mellanöstern. Det historiskt första flygplanet från Förenade arabemiraten har landat i Israel, innehållande... lördag 30/5 11:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...