Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Logiken i dokumentet är att det är gott att vi finns som män och kvinnor och på samma sätt är det gott att olika religioner finns. Det är en minst sagt problematisk hållning, skriver Stefan Gustavsson i dagens ledartext. På bilden syns påven Franciskus under besöket i Förenade Arabemiraten. Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Problematisk frånvaro av Jesus i dokument

Ledare · Publicerad 00:00, 13 feb 2019

I början av februari reste påven Franciskus, som en del av arbetet för fred och religionsdialog, till Förenade arabemiraten. Mötet resulterade i ett uppmärksammat dokument med namnet ”Om mänskligt syskonskap för världsfred och liv tillsammans” som undertecknades av både påven och shejk Ahmad el-Tayeb. Den senare är ledare för al-Azhar-moskén i Kairo och har stort inflytande över al-Azhar-universitetet och betraktas som en av sunniislams främsta auktoriteter.

Dokumentet, som finns på Vatikanens hemsida, innehåller viktiga skrivningar med avståndstagande från våld och extremism och en stark betoning av religionsfrihet. Det faktum att människor tvingas följa en viss religion avvisas kategoriskt och i stället understryks trosfrihet, tankefrihet och frihet att själv välja livsväg. Om dokumentets skrivningar skulle tillämpas innebär det en radikal förändring i den muslimska världen. Tyvärr finns det för närvarande inte några tecken på att det skulle kunna ske.

Som ofta varit fallet, har påven Franciskus uttalanden orsakat debatt på grund av den ambivalens han ger uttryck för. Så också denna gång. Mitt i det starkaste avsnittet om religionsfrihet finns en formulering som många reagerat på: ”Pluralismen och den mångfald vi ser av religioner, kön, raser och språk är önskade av Gud i sin visdom, genom vilka människorna skapades”. Det är en provocerande formulering med naturliga följdfrågor: Är det Guds uttryckliga vilja att de olika religionerna finns – också de som förnekar Guds Son Jesus Kristus?

Påvens försvarare har varit snabba att säga att detta inte innebär en ny religionsteologi inom den Romersk-katolska kyrkan och påpekat att den religiösa mångfalden är en följd av friheten som Gud gett människan och att det är vad dokumentet vill framhäva. Men andra har sagt att det inte går att tolka som Guds tillåtande vilja – alltså att Gud utifrån friheten han gett oss tillåter oss att tro och agera fel – eftersom det nämns tillsammans med kön som Gud skapat. Olikheten mellan könen är ju givna som något gott utifrån Guds direkta vilja. Logiken i dokumentet är att det är gott att vi finns som män och kvinnor och på samma sätt är det gott att olika religioner finns. Det är en minst sagt problematisk hållning.

Precis som i andra sammanhang använder påven Franciskus ett inkluderande språkbruk om den mänskliga familjen och väljer att tala om alla människor som bröder och systrar. Det bygger på den grundläggande skapelsetanken att alla människor är skapade till Guds avbild och därför älskade av Gud, vilket alla kristna är överens om. Men ingenstans i dokumentet sägs något om vad samma språkbruk – bröder och systrar – betyder när det används i Nya testamentet om alla dem som är ”i Kristus” och som genom tron på honom är Guds barn. I stället kallas både kristna och muslimer för ”troende” och ställs i kontrast till ”icke-troende”.

Påven Franciskus och shejk Ahmad el-Tayeb kommer i Guds namn, i skaparens och domarens namn. Men inte någonstans nämns Jesus, frälsaren. Den ofrånkomliga spänningen som finns mellan världens religioner och som har sin största laddning i frågan om Jesus Kristus är frånvarande i dokumentet.

Frågan handlar inte om ifall vi ska visa respekt och ödmjukhet inför människor oavsett religion och övertygelse. Det är en grundläggande kristen hållning. Frågan är inte heller om det finns sanningar i andra religioner och filosofier. Det är självklart att bejaka sanning, oavsett i vilka sammanhang man finner den. Den avgörande frågan gäller Jesus Kristus och i vilken mening alla människor är kallade att omvända sig och sätta sin tro till honom.

Påven Franciskus och shejk Ahmad el-Tayeb kommer i Guds namn, i skaparens och domarens namn. Men inte någonstans nämns Jesus, frälsaren.

Tommy Dahlman får nytt jobb som marknadschef

Nyheter Media. Förkunnaren och tv-profilen Tommy Dahlman blir marknadschef i Divine Favour Mission (DFM), en missionsorganisation grundad av förkunnaren Mattias...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Tusentals svenskar lyssnar på podd om sekter

Media. Sektpodden är en av Sveriges populäraste poddar. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt med psykoterapeuten Rigmor Robèrt i samtal med Emma Gembäck,...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...