Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Det snart femtio år gamla Roe mot Wade-domslutet, som garanterar fri abort i hela USA, kan vara på väg att rivas upp, genom det ärende som just nu är uppe i Högsta domstolen, skriver Per Ewert. Foto: Rogelio V Solis/AP/TT

Positiv ideologisk tillnyktring när USA:s abortlag omprövas

Ledare · Publicerad 00:10, 7 dec 2021

Just nu står USA, till slut, inför det som i nästan 50 år har ansetts otänkbart: Roe mot Wade-domslutet, som garanterar fri abort i hela USA, kan vara på väg att rivas upp. Förra veckan inleddes det formella arbetet med att utvärdera huruvida Mississippis nya abortgräns på 15 veckor är i enlighet med USA:s konstitution.

USA:s högsta domstol är en tung maktfaktor i landets politik. Det är också därför som tillsättningen av de tre nya, hett omdebatterade domarna Gorsuch, Kavanaugh och Coney Barrett kan vara Trump-administrationens viktigaste politiska resultat.

Det har ofta sagts att Högsta domstolen vägt ideologiskt jämnt, men det är egentligen inte korrekt. Domstolen har under många år haft en vågmästardomare som ibland röstat med de konservativa, ibland med de liberala. Men i ideologiskt viktiga avgöranden har vågmästaren oftast valt den liberala linjen, som när domaren Kennedy blev tungan på vågen som införde könsneutrala äktenskap i USA. 

De senaste åren har också den förväntat konservative chefsdomaren John Roberts i flera fall lutat över åt den liberala sidan. Därför är det först under 2021 som Högsta domstolen på riktigt haft en konservativ majoritet. I normala fall skulle abortlobbyn ha drivit på med fullt artilleri för att förhindra en seriös prövning av abortsituationen, men den här gången tycks liberala opinionsbildare anse slaget förlorat på förhand, och insett att USA nu kan stå inför en omprövning av sin grundläggande syn på aborter.

Det finns minst två möjliga utfall om Högsta domstolen faktiskt vågar upphäva Roe mot Wade. Antingen kan de skicka frågan tillbaka till delstaterna att själva besluta om abortgränser, vilket skulle kunna ge en enorm spridning mellan nästan totalt abortförbud och totalt fri abort fram till födseln. Eller också skulle domstolen kunna besluta om en sänkning av abortgränsen i hela USA, exempelvis till Mississippis 15 veckor – det vill säga någonstans mitt emellan Sverige och många andra europeiska länder.

Svenska DN återger i närmast förvånad ton Mississippis argument inför domstolen: ”Inget i konstitutionell text, struktur, historia eller tradition stödjer rätten till abort.” Den pågående förhandlingen tycks ha medfört ett moraliskt uppvaknande, där det stora liberala etablissemanget plötsligt insett att fri abort kanske ändå inte är den bärande juridiska grunden för ett civiliserat samhälle.

Det vi ser nu är en mycket välkommen ideologisk och moralisk tillnyktring i debatten om den ofödda människans rätt till liv, som med fördel kunde spridas till många länder – inklusive Sverige.

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Förintelseöverlevaren Emerich Roth har dött

Dödsfall. De som utifrån egna erfarenheter kan berätta om Förintelsen blir allt färre. Nyligen avled judiske... onsdag 26/1 22:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier