Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Den politik som steg för steg slagit sönder kärnfamiljen får nu stora mänskliga, och samhällsekonomiska, konsekvenser, menar artikelförfattaren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jul 2019

Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så stora att naturen inte längre kan ”reparera sig själv” utan kollapsar.

På samma sätt kan kortsiktiga lösningar som berör basala villkor för människors liv blir ödesdigra. När social ingenjörskonst börjar laborera på dessa områden kan det leda till monumental systempåverkan som i sin tur går tillbaka på förskjutningar i respekten för grundläggande mänskliga värderingar. Tyvärr är det svårt att tydliggöra konsekvenserna i ett perspektiv av en mandatperiod på fyra år. Det kan ta en generation innan effekten får fullt genomslag

Ett område där förskjutningarna i fråga om värderingar hotar att rubba det mänskliga ekosystemet är familjepolitiken. Vi har nått en punkt där det skett ett paradigmskifte som berör ett stort spektrum av mänskligt liv. Den dynamiska effekten har fått motkrafterna att kollapsa. För närvarande är ett sådant anarkistiskt tillstånd mest påtagligt ifråga om värderingar som har med sexuell samlevnad och familjeliv att göra.

Staten kan naturligtvis inte föreskriva hur människor ska utforma sitt privatliv. Djupast sett handlar det om ideologiska värderingar som andra krafter i civilsamhället måste vara med om att initiera och bära upp, men politiken kan heller aldrig vara neutral i en mängd frågor som har med familjen att göra. Staten bidrar genom lagstiftning och sociala program till ett ramverk, som antingen kan förstärka familjesammanhållningen eller bryta ner dess struktur och funktion. Den kris i familjefrågan som vi har idag är långa stycken en följd av en socialistisk familjepolitik i samverkan med ett liberalistiskt önsketänkande. Det har lett till en upplösning av familjen som institutionell, kulturell och ekonomisk enhet.

Syftet från statens sida har varit att överföra familjens traditionella kulturbärande funktioner till olika typer av samhällsinstitutioner och därmed också frigöra barnen från föräldrarnas auktoritet och värderingar. Denna politik har konsekvent genomförts och understötts av en ideologisk opinionsbildning i samlevnadsfrågor som skapat den trolöshetskultur som plågar människor i dagens samhälle. För att nu inte tala om de gigantiska kostnader som stat och kommuner dragit på sig för att ersätta familjens tidigare funktioner.

Traditionella ordningar för familjen, i fråga om trohet, långsiktigt ansvarstagande för barnen och villighet till uppoffringar för varandra på bekostnad av egen bekvämlighet, har ändå ett starkt stöd hos de flesta människor, vilket undersökningar visar. Kristna värderingar i det avseendet ligger fortfarande latent i den svenska folksjälen. Men man har svårt att stå emot den störtflod av trolöshetspropaganda som forsar fram i dokusåpor och lobbyisternas manipulativa opinionsbildning

Vi behöver ”mänskliga” politiker som vill stå upp till familjens försvar genom att myndigförklara föräldrarna och ge dem den ekonomiska plattform och de regelverk som de behöver för att klara sin uppgift och kunna stå emot ideologiska attacker som verkar för ”död åt familjen”.

Den kris i familjefrågan som vi har idag är långa stycken en följd av en socialistisk familjepolitik i samverkan med ett liberalistiskt önsketänkande.

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Palestinier vägrade nödhjälp – sändes via Israel

Mellanöstern. Det historiskt första flygplanet från Förenade arabemiraten har landat i Israel, innehållande... lördag 30/5 11:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...