Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

P1-gudstjänst hade fel om hur Jesus såg på historien

Ledare · Publicerad 00:10, 2 sep 2022

I söndags kom radiogudstjänsten i P1 från Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. I stället för en traditionell gudstjänst låg fokus på ett samtal mellan prästen Pontus Nilsen och Jesusforskaren Cecilia Wassén. Temat var: Hade Jesus fel?

Svaret från dem var tveklöst: Ja, det hade han.

Frågan gällde hur Jesus såg på historiens slut. I anslutning till en inflytelserik bok av Albert Schweitzer från 1906 menade man att Jesus trodde att historien skulle avslutas under hans egen generations livstid.

Stämmer det? Det finns två texter i evangelierna – Matteusevangeliet 10:23 och 16:28 – som ser ut att stödja den tanken och som samtalet utgick ifrån. Men två omständigheter utelämnades.

För det första finns det ett långt tidsperspektiv hos Jesus när det gäller Guds rikes inbrytande i världen. Det är poängen i hans liknelser om säden, ogräset, senapskornet och surdegen. De handlar alla om något som tar tid, som långsamt och gradvis genomsyrar världen.

Ett sådant tidsperspektiv möter oss också när Jesus besöker Simon den spetälske. En kvinna kommer och smörjer honom med dyrbar balsam, vilket väcker förargelse. Jesus försvarar henne och säger: ”Jag säger er sanningen: Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne” (Matt 26:13).

Det långa tidsperspektivet är som tydligast i Matteus kapitel 24. Där varnar Jesus sina lärjungar för att, utifrån dramatiska händelser i världen, tänka att nu är änden här: ”Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet” (v 6). I stället måste de förstå att de olika kriserna som kommer att dra över världen bara är ”början på födslovåndorna”, de är inte tecken på historiens slut. För först måste ”detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma” (v 14).

Samma sak sägs också efter uppståndelsen: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:18–19a).

Jesus såg alltså inte framför sig att världen snart skulle gå under: Hela världen och alla folk nås ju inte under en generation.

För det andra finns det bättre tolkningar av de två märkliga texterna än de som Albert Schweitzer gör. Så har bibelforskare till exempel noterat att orden om att ”Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike” (Matt 16:28) följs direkt av texten om förklaringsberget, där några av lärjungarna får se Jesus i hans kommande härlighet.

En alternativ fråga är därför: Hade Albert Schweitzer fel?

Jesus såg alltså inte framför sig att världen snart skulle gå under: Hela världen och alla folk nås ju inte under en generation.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10