Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den naturligaste kyrkobyggnaden för en icke troende är ett öppet hem. Få grannar säger nej till en stunds gemenskap över en kopp kaffe hemma hos dig och mig. Evangeliet passar bäst i vardagen, skriver Sven Almkvist. Foto: Pixabay

Nyckeln sitter i vår egen ytterdörr

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jun 2019

I dessa konferenstider samtalas det mycket om hur vi som kyrka i Sverige ska nå ut med evangeliet och bygga kyrka i världens mest sekulariserade land. Frågan är oerhört viktig och statistiken talar sitt tydliga språk om det allvarliga läget.

Trots olika – ofta goda – försök med sökarvänliga gudstjänster, tillämpning av olika tillväxtmodeller (exempelvis Naturlig församlingsutveckling) eller Hillsongs kreativa gudstjänster, sjunker generellt sett antalet kristna i Sverige. Trenden är densamma i hela västvärlden.

Missionsforskare som Allan Hirsch, Michael Frost och nestorn Howard Snyder pekar entydigt på formens betydelse för församlingens tillväxt. Med utgångspunkt från den första kristna församlingens explosionsartade tillväxt har dessa forskare kokat ner kännetecken på urkyrkans dna.

Huvudnyckeln är det kristna hemmet och huvudpersonen är den enskilde troendes tjänst. Missionsfältet är grannen, och det handlar mycket om att möta vanliga människors faktiska behov. Dynamiken ligger i det allmänna prästadömet, att varje kristen är bemyndigad och utrustad för att bygga Guds församling. Poängen är enkelhet och mångfald.

När vi tänker på kyrkan blir det lätt en fysisk byggnad vi menar. Vi uppmanas att bjuda med människor ”till kyrkan”. Men kyrkan är inte primärt en byggnad utan levande stenar – enkla kristna. Uppdraget som troende är inte att få in människor i en kyrkbyggnad för att där låta professionella aktörer sköta frälsningsuppdraget.

Kyrkan är du och jag, och församlingens viktigaste byggnad är våra hem, oavsett om det är en lägenhet eller ett slott. Duktiga förkunnare och proffsiga musiker i all ära men den mest effektiva teologin är ”te-o-logi”.

Och den naturligaste kyrkobyggnaden för en icke troende är ett öppet hem. Få grannar säger nej till en stunds gemenskap över en kopp kaffe hemma hos dig och mig. Evangeliet passar bäst i vardagen, mitt bland smutsiga tallrikar och stökiga barn. 

Formen påverkar innehållet. Tanken på specifika kyrkobyggnader kom först på 300-talet med kejsare Konstantins kristnande. Kyrkan blev statsreligion.

Från början var det inte så. När fokus flyttas till kyrkobyggnader, program och utvalda präster i stället för den lilla människan, missar vi lätt målet för metoden. Formen gör något med budskapet. Genom att rada upp människor bänkrad för bänkrad skapar vi konsumenter i stället för lärjungar. När 20 procent producerar det 80 procent ska konsumera, skapas lätt passivitet och frustration.

Denna form skapar också flyktighet – så fort kyrkan bredvid erbjuder något mer intressant går man hellre dit och konsumerar sina gudstjänster.

Lärjungaskap är något annat. I den lilla gruppens dynamik har alla något att bidra med, ingen blir förbisedd och nya ledare tränas.

Efter det att apostlarna dött ut, templet i Jerusalem krossats (70 e Kr) och förföljelsen tilltog, fanns bara hemmen kvar för de cirka hundratusen kristna att samlas i. 200 år senare hade kyrkan vuxit till cirka 20 miljoner, helt utan kyrkobyggnader. Hemmen var huvudnyckeln.

1966 påbörjades Maos kulturrevolution i Kina. Alla västerländska missionärer kastades ut, kyrkoledarna dödades och de flesta kyrkobyggnader revs. De cirka hundratusen pånyttfödda kristna fick mötas i hemmen. Femton–tjugo år senare, när den så kallade Bamburidån öppnade sig, undrade missionsforskarna om det fanns några kristna kvar. Man fann cirka 50 miljoner.

Hemmen var huvudnyckeln.

Det finns fler ingredienser i urkyrkans dna, men historien har visat att nyckeln för kyrkans tillväxt är den enskilde troendes tjänst och ett öppet hem. Nyckeln till kyrkans framtid sitter med andra ord i vår egen ytterdörr.

Kyrkan är du och jag, och församlingens viktigaste byggnad är våra hem, oavsett om det är en lägenhet eller ett slott.

Efterlysning: Fler trovärdiga ledare

Ledare Allt står och faller med ledarskap. Otaliga är de tragiska berättelser om framgångsrika företag som på grund av inkompetent ledarskap och...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....