Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Ebba Busch tar nu en tvist om ett husköp till domstol. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nu ska Buschs husaffär granskas

Ledare · Publicerad 00:00, 2 mar 2021

I dag, tisdag, inleds den muntliga förhandlingen i Uppsala tingsrätt kring KD-ledaren Ebba Buschs uppmärksammade husaffär. Rättvisan ska givetvis ha sin gång och oavsett det kommande utslaget är det ändå påfallande hur öppna båda sidor varit i media med att ge sin bild av tvisten.

Det är svårt att tro att detta gynnat en offentlig person som en partiledare. Frågan hänger också i luften varför KD-ledningen låtit sin egen partiordförande inta denna offensiva roll i media innan rättegången, vilken dessutom lett till anmälan om förtal.

Mer naturligt hade varit att låta det juridiska ombudet hantera den delen.

En uppenbar risk Ebba Busch personligen och KD som parti tagit är att låta bilden av rättstvisten, och därmed opinionen, bli överordnat själva huvudförhandlingen i tingsrätten. Normalt sett är det till själva rättegången krutet sparas. 

Ett unikt fall i förtroendesiffror hos svenska folket – från 36 procent ner till 24 procent – för Ebba Buschs partiledargärning mer än antyder att strategin inte varit självklart framgångsrik.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10