Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Vi bör använda all tänkbar kreativitet och teknik för att sprida de goda nyheterna om att Jesus Kristus har kommit för att rädda världen och varje enskild människa, skriver Stefan Swärd. Foto: Mikael Good

Nu är det tid för mer evangelisation

Ledare · Publicerad 00:00, 4 maj 2019

Jag tror på en ny tid för evangelisation i Sverige. Joel Halldorf har lyckats lyfta fram tesen att Sverige nu är ett postsekulärt samhälle. Det är rimligt att ett sådant samhälle präglas av nyfikenhet på den kristna tro som haft en så stark ställning i Sverige ända sedan 1100-talet.

Därför är det tid för evangelisations- och missionsinitiativ, där vi kan använda all tänkbar kreativitet och teknik för att sprida de goda nyheterna om att Jesus Kristus har kommit för att rädda världen och varje enskild människa. Denna världens riken kommer förr eller senare att gå under, men det finns ett rike som är evigt bestående: Guds rike, där Jesus är kung.

Guds rike består av ett konungsligt prästerskap. Som Guds barn är vi både kungar och präster, vi har blivit delaktiga av Kristus. Som kungar representerar vi Guds rike här i världen. Vi är därför alla vittnen och är kallade till att genom våra ord och våra liv vittna om Kristus.

Jesus liknade evangelisationen vid att fiska. Det var ett förståeligt språkbruk, då en del i lärjungaskaran var fiskare till professionen. Att fiska handlar om tajmning, om rätt plats, om rätt fiskemetoder och bete. Även om iver och inspiration är avgörande, uppmanar Bibeln oss att uppträda visligt mot dem som står utanför. Evangelisation med klokskap och med en god strategi bör vara en ledstjärna.

”När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen”, sade Jesus till sina lärjungar (Apg 1:8). De var olärda enligt samhällets normer och hade en låg social ställning bland sitt folk, men de blev så frimodiga när Anden kom över dem. ”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört”, sade apostlarna när de blev kritiserade för sitt vittnesbörd (Apg 4:20).

Evangelisation blir så mycket kraftfullare när den sammankopplas med Andens gåvor i funktion. Det präglade Apostlagärningarnas kristendom.

Ska man hålla sig till liknelsen om att fiska behövs en rad olika metoder och tillvägagångssätt för att nå ut med evangeliet; detta beror på att människor har så olika utgångspunkt och inställning till kristen tro. Därför kan vi inte generalisera på ett förenklande sätt om hur de människor är som inte är med i en kristen kyrka. En person med muslimsk bakgrund behöver få evangeliet presenterat på ett annat sätt än en svensk medelklassateist.

Den nya typ av kampanjer som lanseras tror jag är en bra metod som kan fånga människors intresse. I Billy Grahams fotspår bedrev framför allt Missionsförbundets evangelister satsningar på stora kampanjer, som innebar att många kom till tro på Jesus. Bertil Paulsson och John Hedlund gjorde betydande insatser som svenska evangelister under ett antal årtionden.

Det allra viktigaste är dock att den enskilde kristne har ett fungerande nätverk med vänner som inte är kristna, bland släktingar, grannar, kollegor. Det borde vara förbjudet för alla kristna att bara vara med i kyrkan – de borde vara med i åtminstone någon ytterligare förening.

Andreas förde sin bror Petrus till Jesus. Det är grunden för all evangelisation, oavsett om det handlar om Alphakurser, stora kampanjer, helandemöten eller apologetiska föredrag om kristen tro. Allt bygger på att de som kommer blir inbjudna av någon. Och denne någon är vanliga kristna, som du och jag.

All form av media behöver användas för att föra ut budskapet om Jesus. De fåtal kristna som har en plattform i vanliga media behöver använda den möjligheten för att dela med sig av sin tro. Sociala medier, tv, tidningar och tidskrifter, flyers, reklam och PR – alla tänkbara kanaler behöver användas.

Evangelisation blir så mycket kraftfullare när den sammankopplas med Andens gåvor i funktion.

Floridapoliser knäböjde med demonstranter

USA. I bjärt kontrast till våldet bland protestanterna runt om i USA, förenades poliser och... måndag 1/6 17:01

Våra svenska folkbibliotek blir alltmer digitala

Kultur. De svenska biblioteken blir alltmer digitala. Nedladdningar av e-böcker och e-tidningar ökar,... måndag 1/6 10:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...