Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Nödvändig SD-vitbok om ursprunget

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jul 2022

Första delen av Sverige­demokraternas vitbok, genomförd av idéhistorikern Tony Gustafsson vid Uppsala universitet, visade på att minst en tredjedel av partiets grundare hade kopplingar till antingen nationalsocialistiska eller fascistiska rörelser. 

Dessutom kom, direkt eller indirekt, större delen i pionjärgenerationen från den öppet rasistiska grupperingen Bevara Sverige Svenskt, BSS. Med dessa djupt problematiska antidemokratiska rötter är det helt nödvändigt att SD visar öppenhet att lyfta fram vad som är obestridliga fakta. Någon annan väg finns inte. 

Även om publiceringen sker först decennier senare innebär den en tilltagande vilja att inte skyla sin historia. SD:s ideologiska utveckling kommer att redovisas i vitbokens andra och avslutande del nästa år. Under Jimmie Åkessons och Mattias Karlssons ledning fördes under 2010-talet socialkonservatism och fosterlandskärlek in som bärande element.

Anpassningen denna mandatperiod i abortfrågan, då tolvveckorsgränsen övergavs som skydd för det ofödda barnet, stärker dock inte SD som ett värdekonservativt alternativ.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00