Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Nödvändig SD-vitbok om ursprunget

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jul 2022

Första delen av Sverige­demokraternas vitbok, genomförd av idéhistorikern Tony Gustafsson vid Uppsala universitet, visade på att minst en tredjedel av partiets grundare hade kopplingar till antingen nationalsocialistiska eller fascistiska rörelser. 

Dessutom kom, direkt eller indirekt, större delen i pionjärgenerationen från den öppet rasistiska grupperingen Bevara Sverige Svenskt, BSS. Med dessa djupt problematiska antidemokratiska rötter är det helt nödvändigt att SD visar öppenhet att lyfta fram vad som är obestridliga fakta. Någon annan väg finns inte. 

Även om publiceringen sker först decennier senare innebär den en tilltagande vilja att inte skyla sin historia. SD:s ideologiska utveckling kommer att redovisas i vitbokens andra och avslutande del nästa år. Under Jimmie Åkessons och Mattias Karlssons ledning fördes under 2010-talet socialkonservatism och fosterlandskärlek in som bärande element.

Anpassningen denna mandatperiod i abortfrågan, då tolvveckorsgränsen övergavs som skydd för det ofödda barnet, stärker dock inte SD som ett värdekonservativt alternativ.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10