Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Hot och våldsyttringar i skolan har eskalerat under senare år, men lärare väljer i många fall att inte ingripa eller rapportera av rädsla för att själva drabbas av repressalier, skriver Carin Stenström. Foto: Janerik Henriksson/TT

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare · Publicerad 00:10, 27 jan 2022

För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och dödshot mot lärare och elever skulle kunna förekomma i den svenska skolan. I dag är detta verklighet och läget verkar ständigt förvärras. 

Inte ens våra politiker kan längre förneka att det är ett stort problem, det framgick av en riksdagsdebatt på tisdagen, begärd av Liberalerna. Men hur problemen ska lösas var man inte eniga om. Flera av debattörerna underströk att hot och våldsyttringar eskalerat under senare år, och att lärare i många fall väljer att inte ingripa eller rapportera av rädsla för att själva drabbas av repressalier.

Skolminister Lina Axelsson Kilbom (S) aviserade förslag från regeringen under våren som bland annat ska ge lärarna tydligare befogenheter att ingripa mot våld och hot i skolmiljön. Detta är åtgärder som oppositionen efterlyst sedan många år, utan att regeringen agerat.

Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern, tycktes anse att roten till problemen är friskolorna. Där är problemen ofta betydligt mindre, men detta beror inte – vilket regering med stödpartier tycks anse – på att vissa elever valts bort. Orsaken är snarare att friskolorna, inte minst de kristna, aktivt och framgångsrikt arbetat för integration och respekt mellan eleverna.

De kommunala skolorna skulle göra klokt i att se och lära av skolor som faktiskt kan upprätthålla ordning och goda umgängesvanor, samtidigt som de ger eleverna en kunskapsgrund att stå på. Finansieringssystemet kan diskuteras och vid behov reformeras, men det faktum att så många föräldrar och barn väljer ett friskolealternativ visar att dessa skolor behövs och är föregångare.

Det finns en viktig faktor för samhällets och skolans positiva utveckling som knappast alls skymtade i debatten: goda levande hem och engagerade kloka föräldrar. Under många decennier har samhällets ambition varit att minska föräldrarnas inflytande och betydelse. Många hinder har rests för ett sunt och värdefullt föräldrainflytande. Pressen på föräldrarna att arbeta heltid, göra karriär och sträva efter höga inkomster, har fått dem att överlämna alltmer ansvar till samhället. 

Med utvecklingen i skolan står det klart att samhället inte förmår träda i föräldrarnas ställe. Det behövs en förändring på djupet, en återupprättad föräldraroll, ett erkännande från samhället att föräldrarnas betydelse för barnen, samhället och skolan är ovärderligt.

En sådan kursändring skulle betyda mycket för klimatet i samhället, för barnens trygghet och framtidstro, och för möjligheten att återupprätta en sund och livsbejakande skola, som ger kunskap och en medmänsklig grund att stå på.

Med utvecklingen i skolan står det klart att samhället inte förmår träda i föräldrarnas ställe.

Skytt slogs ner av pastor

USA. Sex personer har skjutits vid en kyrka i Laguna Woods i Kalifornien, USA. Kyrkobesökare övermannade... tisdag 17/5 19:00

Samtal om religion havererar ofta i den offentliga debatten

Ledare Varken provokation eller rasismstämpling hjälper i religonsdebatt … tisdag 17/5 00:10

Lavinartad smittspridning av covid-19 befaras i Nordkorea

Covid-19. Nordkoreas diktator Kim Jong-Un kritiserar myndigheter för långsamma medicinleveranser och har... tisdag 17/5 13:00

Religionsfriheten får aldrig dribblas bort

Gästkrönika Religionsfriheten har kommit på tapeten efter påskhelgens kravaller på grund av koranbränning. Det... tisdag 17/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Kristen student blev brutalt mördad

Nigeria. En kristen student i Nigeria stenades förra veckan till döds av en grupp manliga studenter, som... tisdag 17/5 10:00

Regeringens förslag om stopp för nya kristna friskolor sågas

Friskolor. Regeringens förslag om att stoppa nyetableringar av konfessionella friskolor kritiseras starkt av... tisdag 17/5 08:07

Senaste nytt

    Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

    Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
    Följ Världen idag i sociala medier