Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.
Ordspråksboken 16:16

Världen idag

Barn tycks ha en medfödd förståelse för könens innebörd och betydelse. Men barns sinnen är öppna och påverkbara, skriver Carin Stenström. Foto: Hasse Holmberg/TT

Mobilisera till skydd för de minsta

Ledare · Publicerad 12:10, 8 jan 2022

”Den som förleder en av dessa små …” Det verkar inte finnas några gränser för dem som målmedvetet går in för att slå sönder samhällsgrunden. Ja, de får till och med uppmuntran och belöning för att göra det.

Världen idag berättade den 5 januari om samhällsstöd till en könsifrågasättande opera för barn. Gränserna har sprängts och det tycks inte finnas någon på politisk ansvarsnivå som kan säga stopp.

Det är numera en påbjuden uppgift att ner i förskoleåldern sprida transideologin att kön är något man själv väljer och få små barn att fundera över det mest grundläggande: sin könsidentitet.

Med stor sannolikhet kommer detta att få det resultat man strävar efter: allt fler vilsna barn, allt större genomslag för en konstruerad könsideologi, allt fler sargade familjer och ett ytterligare förvirrat samhälle.

Små barn har stora uppgifter som de varje dag ska hantera. De ska bearbeta ny kunskap, utveckla sitt språk och sin motorik, förstå sina känslor och lära sig hur de mänskliga relationerna fungerar. De har alltså fullt upp utan att belastas med ytterligare en uppgift som de inte är mogna för och som inte berör den helt dominerande majoriteten av alla barn.

Barn som verkligen har problem med sin könsidentitet ska få professionell hjälp, men den stora majoriteten ska ges en positiv förstärkning av den egna identiteten, som människa och könsindivid.

Barn tycks ha en medfödd förståelse för könens innebörd och betydelse. Men barns sinnen är öppna och påverkbara. Deras grundinställning är att lita på – och anamma – det de ser och hör. Blir deras könsidentitet ifrågasatt kommer det att väcka helt onödig oro och osäkerhet, på sikt kanske allvarlig skada.

Positionerna för denna nya ideologi flyttas fram i snabb takt. Ett lagförslag i riksdagen som kommer att behandlas under våren ska ge tolvåringar möjlighet att byta juridiskt kön, med föräldrars medgivande. Redan i dag ges stopphormoner till så unga, för att hejda en naturlig pubertet.

Nu normaliseras vägen mot en livslång hormonbehandling, som i många fall leder till sexuell ensamhet, utan familjegemenskap och med förlorad möjlighet att få barn.

En del i förförelsen av våra barn är manipulering av språket. Könskorrigering är ett ord som låter som ett enkelt ingrepp, ungefär som att korrigera sneda tänder med en tandställning, Funderar du på att byta kön? Det är enkelt fixat. Blir du inte nöjd kan du enkelt byta tillbaka.

Men detta är en verklighetsförfalskning. Ingrepp i könsutvecklingen kan inte göras ogjorda, de sätter djupa spår av vilka de långsiktiga effekterna av hormonbehandling ännu inte är kända.

Erfarenheter från USA visar att miljöpåverkan är en viktig faktor. Den transepidemi som härjar drabbar främst tonårsflickor, som aldrig tidigare visat tecken på könsdysfori. Den drabbar framför allt flickor i vita och välbärgade medelklassfamiljer, däremot sällan flickor från arbetarhem eller med icke-vit bakgrund. Den tycks öka i familjer där föräldrarna har en så kallat progressiv inställning till olika sexuella läggningar.

Det säger oss att det går att skapa en motoffensiv, ett positivt sätt att stödja barn i deras identitetssökande. En klar och tydlig uppfattning om könens betydelse är i sig ett skydd. Men föräldrar behöver hjälp att möta den förförelse som nu riktas mot de minsta i vårt samhälle. Föräldrar och vi alla måste ges kloka råd, tydlig handledning, klara, begripliga och positiva fakta som de kan förmedla till sina barn.

Dags alltså att mobilisera för de kyrkor och samfund som inte vill medverka till förförelsen av våra små.

En klar och tydlig uppfattning om könens betydelse är i sig ett skydd.

Franska premiärministerns pappa överlevde Auschwitz

Frankrike. Frankrikes nya premiärminister, Élisabeth Borne, är inte bara landets andra kvinnliga... torsdag 19/5 14:00

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Bönen är vårt andliga pannrum

Inför söndag Jag är hemma igen efter en helg ombord på missionsbåten Elida i Stockholms skärgård, där vi har... torsdag 19/5 00:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier