Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Den kristna kyrkan kan inte försvara den fria aborten, skriver Stefan Swärd. Foto: Jessica Gow/TT

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Ledare · Publicerad 00:00, 4 apr 2020

Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som presenteras i Bibeln. Den säger ett ovillkorligt nej till all form av dödande av oskyldigt liv. ”Du ska inte mörda”, är ett av de tio budorden.

Den avgörande frågan är om Bibeln betraktar den ofödde som en person eller inte. Räknas de ofödda in i skyddet av människolivet?  

Bibeln har en hel del att säga om människolivet före födseln. Människovärdet är grundat i att man är en person, skapad av Gud – det är inte grundat i mental kapacitet, fysisk utrustning, ålder och utvecklingsnivå.

Det hebreiska ordet för den ofödde är yeled, ett ord som används för både barn och ungdomar liksom den ofödde. Det är Herren som formar någon i moderlivet. Gud är verksam i moderlivet, det är Bibelns klara budskap. Den ofödde benämns och räknas som ett barn.

När Nya testamentet talar om ofödda barn används samma ord som för barn i allmänhet. Den moderna naturvetenskapen, dessutom, slår fast att mänskligt liv börjar vid befruktningsögonblicket.

Att de ofödda barnen har ett absolut människovärde, och därmed ett skydd för sitt liv, är en princip som alltid har gällt i den kristna kyrkans historia. Budordet ”du ska inte döda” gäller även de ofödda barnen.

Barnabasbrevet från andra århundradet talar om att döda barn och abortera det som Gud skapat. Brevet säger att man inte ska döda det som Gud har format, och talar i sammanhanget om ofödda barn. Didache, andra århundradets katekes för nyomvända, säger: ”Mörda inte ett barn genom abort och döda inte ett nyfött spädbarn.”

Reformatorn John Calvin skrev om abort: ”Fostret, fastän inneslutet i moderns livmoder, är ändå en människa, och det är ett förskräckligt brott att beröva dess liv, som det ännu inte har börjat åtnjuta. Det är värre att döda ett foster i livmodern än annan form av dödande, därför att det inte på något sätt kan skydda sig.” 

Många moderna teologer jämställer abort med dödandet av ett barn. Prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer, som blev avrättad i ett nazistiskt koncentrationsläger, hävdade att abort bör jämställas med mord.

Den berömde teologen Karl Barth hävdade: ”Det ofödda barnet är från början ett barn ... det är en människa och inte ett ting, inte en del av moderns kropp ... De som lever i barmhärtighet kommer alltid att vara böjda åt att vara barmhärtiga, speciellt gentemot en mänsklig varelse som är så beroende av andras barmhärtighet som det ofödda barnet.”

Med vår tids glasögon kan dessa citat från kyrkohistorien vara dramatiska, men det är viktigt att veta hur kyrkan historiskt har sett på saken.

Både Bibeln och kyrkohistorien slår fast att de ofödda barnen är människor som måste ha rättsskydd och skydd för sitt liv. Den kristna kyrkans enda principiella hållning är att oönskade graviditeter måste hanteras på annat sätt än abort. Framför allt genom att främja en livsstil så att oönskade graviditeter inte inträffar.

Den kristna kyrkan kan därför inte försvara den fria aborten och där mänskligt liv utsläcks av vilken anledning som helst. Så fort vi börjar diskutera legitima grunder för abort har vi övergett principen om det absoluta människovärdet för de ofödda.

Den kristna uppfattningen är i dag en minoritetsuppfattning i västvärlden, i samhället i stort, inom politiken men även inom kristenheten. Trots detta är det viktigt att vi i vår undervisning, i våra värderingar och rekommendationer, följer den klassiska kristna övertygelsen att allt mänskligt liv har människovärde och rätt till liv, även de ofödda barnen.

Även om vi inte kan påverka abortlagstiftningen kan vi påverka människors värderingar. Framför allt behöver vi påverka männens värderingar, och stötta kvinnan och barnet i stället för att kräva och pressa på för abort.

Så fort vi börjar diskutera legitima grunder för abort har vi övergett principen om det absoluta människovärdet för de ofödda.

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50

Tveksam metod bakom Sveriges Pisa-resultat

Utbildning. Sveriges resultat i den internationella jämförelsen Pisa har förbättrats rejält mellan mätningarna... torsdag 4/6 14:48

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37