Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

”Pingströrelsens ledare Daniel Alm skriver att det vi framför allt behöver är en fördjupad etisk diskussion. Den inbjudan till samtal bör bejakas”, skriver ledarskribenten. (På bilden en ultraljudsbild av ett foster.) Foto: Istockphoto

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare · Publicerad 00:00, 17 jun 2019

Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är dimridåerna många.

I samband med EU-valet jagades KD av Dagens Nyheter och målades upp som abortkritiskt. Detta trots att partiet i decennier försvarat den fria aborten – till besvikelse för oss som faktiskt är kritiska till aborter.

I partiledardebatten nyligen talades om hotet mot ”aborträtten”. Abort ingår dock inte i de mänskliga rättigheterna. Samtidigt avvisades möjligheten till samvetsfrihet för barnmorskor, trots att samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och ges till journalister i Sverige.

Den här sortens motsägelser brukar indikera att det är något lurt med själva diskussionen, att alternativen som ställs mot varandra inte är konsekvent formulerade.

På den kyrkliga sidan har Världen idag granskat ett policydokument från Svenska missionsrådet (SMR) vilket skapat reaktioner. Formuleringen om att SMR ska arbeta för att ge ”information om rätt till abort” har fått Katolska kyrkan att i protest lämna SMR:s styrelse. Att pingströrelsen valt att bejaka policyn har väckt frågor och förvåning.

I Daniel Alms försvar (VID 13/6) finns mycket att instämma i, som betoningen av mannens ansvar, uppgörelse med hyckleri i den kristna församlingen, erkännandet av svåra och komplexa situationer i en fallen värld och, inte minst, djup empati med flickor som utnyttjas, kränks och trasas sönder, liksom behovet av ”en förlåtelsens kultur”. Ändå lär frågorna inte stillas.

Alm skriver att det vi framför allt behöver är ”en fördjupad etisk diskussion.” Den inbjudan till samtal bör bejakas. Det finns ett antal frågor att diskutera.

En grundläggande fråga gäller tillämpningen av den höga människosyn vi företräder som kristna. För att citera Alm: ”Varje liv är skyddsvärt från början till slut, oavsett ålder och bakgrund och oavsett om människan är född eller ofödd.” Därför ska vi inte ”relatera människovärdet till någon annan människas val”.

Samtidigt håller Alm öppet att det i en fallen värld måste finnas just ett sådant val, att avsluta en liten människas liv. För att använda Alms ord måste vi ibland ställa ”den ena människans värde” mot ”den andra människans värdighet”. Det slutar i en motsägelsefull position.

En annan fråga gäller legala kontra illegala aborter. Historiskt i Sverige – och fortfarande i dag i många fattiga länder – är illegala aborter mycket farliga för kvinnor. Det använder Alm som argument för svensk abortlagstiftning. Men det gäller inte för den rika delen av världen längre. Illegala aborter – i Polen till exempel – utförs av läkare och sker på samma sätt som lagliga aborter.

Här måste debatten uppdateras och förhålla sig till nutiden.

Det är nog få som tänkt att Pingst är abortliberala. Men om man vänder på frågan så är utmaningen denna: På vilket sätt är vi abortkritiska? Hur främjar vi en livets kultur? Försvarar vi främst abortlagstiftningen eller försvarar vi de oföddas rätt till liv?

Oavsett vad vi tycker om det finns vi i ett samhälle som just nu präglas av en viss ideologi och har en viss lagstiftning. Kallelsen för oss som kristna är ofta att vara obekväma och, som profeterna, stå för övertygelser som går emot den egna kulturen.

Hur främjar vi en livets kultur? Försvarar vi främst abortlagstiftningen eller försvarar vi de oföddas rätt till liv?

Franska varor bojkottas i flera arabländer

Frankrike. I flera länder i Mellanöstern uppmanas det nu till bojkott av franska varor. Detta efter att... måndag 26/10 15:46

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...