Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Att vara kristen är inte att hålla fast vid ett kristet kulturarv eller att försvara ett kristet präglat politiskt program, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay, montage

Kristen tro mycket mer än värderingar

Ledare · Publicerad 00:00, 29 jun 2019

Det är viktigt att vi kristna har fokus på vad det innebär att vara kristen. Snedsprången är många och ofta ganska lockande. Att vara kristen är inte att hålla fast vid ett kristet kulturarv. Att vara kristen är inte att försvara ett kristet präglat politiskt program. Att vara kristen är inte att leva ett skötsamt liv och leva enligt kristna värderingar. Att vara kristen är inte att hålla fast vid vissa lärosatser och trosövertygelser. Att vara kristen är inte att ha en stark och genomtänkt tro. Att vara kristen är inte att växa upp i en god kristen familj och en god kristen kyrka. Inget av detta är dåligt men definierar inte kärnan i vad det innebär att vara kristen.

Att vara kristen handlar om att bli frälst, en totalt livsförvandlande upplevelse. Att gå från mörker till ljus. Att gå från att vara djävulens barn till att bli ett Guds barn och en del av Guds familj. Att byta medborgarskap från mörkrets rike till Guds rike. Att födas på nytt. Att vara kristen innebär att få evigt liv istället för evig död. Att bli kristen innebär att ens relation till Gud ändras från att vara Guds ovän till att bli Guds vän. Att bli kristen innebär att Guds Ande börjar bo i mig.

Kristendom handlar naturligtvis också om tro, om övertygelser, om att leva det goda livet i Jesu efterföljd. Att ta ett ansvar för det samhälle man lever i och sprida goda kristna värderingar. Men det som definierar den kristne, den kristnes identitet, är något annat. En som var död som fått liv. En fängslad slav som blivit frisläppt. En syndare i väntan på domen som blir benådad, frikänd och totalt förlåten.

Budskapet om Jesus som räddar oss är evangeliet, de goda nyheterna.

Den berättelse i Gamla testamentet som bäst beskriver frälsningens innebörd är berättelsen om hur Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten. Guds folk levde i slaveri och fångenskap i Egypten plågade av ett tyranniskt ledarskap. Gud grep in och befriade sitt folk. De som tog skydd under Lammets blod och i lydnad följde med i vandringen ut ur Egypten, de blev fria och frisläppta. De vandrade ut från slaveriet och döden. Faraos makt och tyranniska ledarskap över dem bröts. De blev ett fritt folk. De fick vandra in i ett annat land, Guds löftesland. Det var deras identitet. Det var detta de var, ett befriat folk.

Denna förvandling är även den kristnes identitet och självbild. Vi har gått från mörkret till Guds underbara ljus. Vi som var slavar har blivit Guds barn. Guds älskade söner och döttrar. Kristendomen är unik. Och dess kärna är denna dramatiska förvandling. Även om man har vuxit upp i en kristen församling och i ett kristet hem, måste man ändå nå fram till en egen upplevelse av denna verklighet. Att utan Jesus är jag en syndare som är på väg att gå förlorad. Min frälsning beror inte på min duktighet och min fromhet, det är bara Jesu seger och död och uppståndelse för mig, som ger mig frälsning.

Denna förvandling blir påtaglig för människor som lämnar ett liv i misär, och ett destruktivt liv, möter Jesus och blir totalt förvandlade. Då blir frälsningen så konkret och verklig. Den förlorade sonen som hittar hem. Men det finns också en hemmavarande son. En bild på oss som alltid varit kristna, aldrig hamnat utanför församlingen, och levt ett ganska skötsamt liv. Även den hemmavarande sonen är helt förlorad utan faderns kärlek. Även vi hade gått under om inte Jesus räddat oss.

Den berättelse i Gamla testamentet som bäst beskriver frälsningens innebörd är berättelsen om hur Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten.

Jag ville förnimma en bråkdel av det som slavarna nästan ständigt måste ha känt.

Gästkrönika Härom veckan deltog jag i en krigsminneshelg bredvid Hitlers största slavprojekt i Norge. Det var en gripande upplevelse, som även svenska skolelever... tisdag 15/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Kristen tro visar vägen till försoning och fred

Ledare Årets fredspristagare heter Abiy Ahmed. Även om han tillhörde förhandsfavoriterna till priset är han inte lika känd i Sverige och svensk kristenhet... tisdag 15/10 00:00